Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów

We wszystkich Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów LONTEX zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług. Zatrudniamy diagnostów z długoletnim stażem oraz o potwierdzonych kwalifikacjach. Działalność Okręgowych Stacji Kontroli Pojazdów zlokalizowanych przy wybranych Oddziałach Serwisowych LONTEX podnosi atrakcyjność oddziałów ze względu na kompleksowość obsługi pojazdów.

Zakres usług

Oferujemy pełny zakres badań technicznych pojazdów mechanicznych wszystkich typów. 
 • Okresowe badania techniczne:

  • samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów
  • motocykli i motorowerów
  • pojazdów zabytkowych
  • ciągników rolniczych
  • przyczep do w/w pojazdów
 • Dodakowe badania wszystkich pojazdów:

  • pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy
  • badania pojazdów po zmianach konstrukcyjnych
  • badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem LPG
  • badania pojazdów przystosowanych do przewozu osób TAXI
  • badania pojazdów po wypadku, kolizji drogowej, skierowanych przez Policję lub Starostwo
  • badania pojazdów przystosowanych do nauki jazdy „L”
  • badania pojazdów uprzywilejowanych
  • badania pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep HAK
  • badania zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych
Wykonujemy nabicia numerów nadwozia (VIN) oraz tabliczki znamionowe zastępcze (na postawie skierowania z wydziału komunikacji).
 

Informacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LONTEX Sp. Z o. o. Sp. K., KRS0000443143 z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Ligockiej 55, adres e-mail: lontex@lontex.pl
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1. lit a, b oraz RODO w celu sporządzania dokumentacji księgowej i handlowej wymaganej innymi ustawami jak też w celach marketingowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy albo do czasu upływu terminów przewidzianych innymi ustawami, do których przestrzegania jest zobowiązany Administrator.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Zmiany lub usunięcia danych może Pan/Pani dokonać telefonicznie pod numerem: +48 32 215 27 97 wew.85, osobiście w siedzibie firmy lub e-mailowo poprzez adres lontex@lontex.pl
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował koniecznością zaprzestania współpracy.
 7. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych chyba, że obowiązek ich przekazania wynika z treści innej ustawy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.