Kompleksowe uruchamianie serwisu tachografów

Aby uruchomić serwis tachografów należy posiadać certyfikat technika warsztatu tachografów lub zatrudniać osobę posiadającą taki dokument. Nabyć go można poprzez zdanie egzaminu państwowego. Wymagane jest także niezbędne wyposażenie oraz zezwolenie udzielane przez Główny Urząd Miar. Usługa kompleksowego uruchamiania serwisu tachografów, którą oferujemy obejmuje szkolenie, wyposażanie oraz pomoc przy sporządzaniu dokumentacji i wniosku, który należy złożyć do Głównego Urzędu Miar.
 
 

Naprawa i instalacje tachografów analogowych - szkolenie pełne

 Szkolenie przeznaczone dla osób mających wykonywać samodzielnie naprawy i instalacje tachografów samochodowych. W trakcie szkolenia uczestnik samodzielnie dokona diagnozy usterek, naprawi i przygotuje tachograf do prawnej kontroli metrologicznej.
Szkolenie jest konieczne aby uzyskać zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Miar do wykonywania napraw i instalacji udzielanego w oparciu o wymagania zawarte w Dz.U. Nr 33 z 2005 roku. Program szkolenia jest uzgodniony z Głównym Urzędem Miar.
 
Okres ważności: posiadanie szkolenie nie może być starsze niż 24 miesiące w momencie składania wniosku o udzielenie upoważnienia do napraw i instalacji do Głównego Urzędu Miar.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu z tachografów cyfrowych

Plan szkolenia obejmuje między innymi zagadnienia:
- krajowych i unijnych podstaw prawnych
- czasu UTC, piktogramów
- tachografów cyfrowych ACTIA
- interpretacji wydruków z tachografów
- kalibracji tachografów, przenoszenia danych
 
Podczas szkolenia realizowane są prace kontrolne, utrwalajace nabytą wiedzę. 
 
 

Wyposażenie

Oferujemy wyposażenie niezbędne i pomocnicze do wykonywania instalacji, sprawdzenia, przeglądów i napraw tachografów analogowych i cyfrowych.

Tester Tachografów TT2010

Tester TT2010 służy do sprawdzania i kalibracji urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, a także do wyznaczania współczynnika charakterystycznego pojazdów na bazie drogowej lub przy współpracy z urządzeniami rolkowymi różnych typów. Używany może być podczas instalacji, konfiguracji i przeprowadzania okresowych kontroli tachografów, zarówno w pojeździe, jak i na stanowisku pomiarowym.

Sporządzanie dokumentacji i wniosku dla Głównego Urzędu Miar

Końcowym elementem w drodze do uruchomienia serwisu tachografów jest sporządzenie oraz przesłanie dokumentacji i wniosku do Głównego Urzędu Miar, w celu uzyskania zezwolenia. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu stosownych dokumentów skontaktuj się z działem Laboratorium Pomiarowym LONTEX .
 

Pliki do pobrania

 
Dominik Hulbój
Kierownik laboratorium
d.hulboj@lontex.pl
+48 32 215 27 97 wew. 60
+48 515 060 082