Wyposażenie serwisu tachografów

 

Kompleksowe uruchamianie serwisu tachografów

Aby uruchomić serwis tachografów należy posiadać certyfikat technika warsztatu tachografów lub zatrudniać osobę posiadającą taki dokument. Nabyć go można poprzez zdanie egzaminu państwowego. Wymagane jest także niezbędne wyposażenie oraz zezwolenie udzielane przez Główny Urząd Miar. Usługa kompleksowego uruchamiania serwisu tachografów, którą oferujemy obejmuje szkolenia, wyposażanie oraz sporządzenie dokumentacji i wniosku, który należy złożyć do Głównego Urzędu Miar
 
 
Korzystając z naszej oferty otrzymujesz niezbędną wiedzę i wsparcie w uruchomieniu a w późniejszym czasie w prowadzeniu własnego serwisu tachografów którą nabyliśmy przez ponad 30-letnie doświadczenie. Przez co jesteśmy najlepszym partnerem szkolącym , usługowym i handlowym.
 

Szkolenie pełne z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu w Głównym Urzędzie Miar przeznaczone dla osób mających wykonywać samodzielnie instalacje, sprawdzania i naprawy tachografów analogowych. 

Szkolenie przygotowujące do egzaminu z tachografów cyfrowych

Plan szkolenia obejmuje między innymi zagadnienia:
  • krajowych i unijnych podstaw prawnych
  • czasu UTC, piktogramów
  • tachografów cyfrowych ACTIA
  • interpretacji wydruków z tachografów
  • kalibracji tachografów, przenoszenia danych
 
Podczas szkolenia realizowane są prace kontrolne, utrwalajace nabytą wiedzę. 
 
 

Wyposażenie

Oferujemy wyposażenie niezbędne i pomocnicze do wykonywania instalacji, sprawdzenia, przeglądów i napraw tachografów analogowych i cyfrowych.

Tester Tachografów TT2010

Tester TT2010 służy do sprawdzania i kalibracji urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, a także do wyznaczania współczynnika charakterystycznego pojazdów na bazie drogowej lub przy współpracy z urządzeniami rolkowymi różnych typów. Używany może być podczas instalacji, konfiguracji i przeprowadzania okresowych kontroli tachografów, zarówno w pojeździe, jak i na stanowisku pomiarowym.

Sporządzanie dokumentacji i wniosku dla Głównego Urzędu Miar

Końcowym elementem w drodze do uruchomienia serwisu tachografów jest sporządzenie oraz przesłanie dokumentacji i wniosku do Głównego Urzędu Miar, w celu uzyskania zezwolenia. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu stosownych dokumentów skontaktuj się z działem Laboratorium Pomiarowym LONTEX .
 

Pliki do pobrania

Dominik Hulbój
Kierownik laboratorium
Adam Filapek
Zastępca kierownika laboratorium