Rejestracja w eTOLL.GOV.PL

Zarejestruj się i uwierzytelnij w systemie. Uzyskasz dostęp do Internetowego Konta Klienta (IKK).

Wejdź na etoll.gov.pl i załóż IKK

 Możesz to zrobić przez:
 • login.gov.pl - to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną - przygotuj dane do logowania profilem zaufanym lub przez e-dowód
 • aplikację mObywatel
 • login i hasło - przygotuj dane (imię i nazwisko, e-mail, typ i numer dokumentu tożsamości)

Określ, kto zapłaci opłatę i zarejestruj podmiot

 • osoba prywatna
 • firma
   
Jeżeli rejestrujesz w e-TOLL firmę lub wybrałeś opcję rejestracji przez login i hasło, przygotuj:
- dokument potwierdzający Twoje upoważnienie do jej reprezentowania
- dokumenty rejestracyjne firmy oraz załącz odwzorowanie cyfrowe wymaganych dokumentów
 
Twoje konto zostanie założone, a uwierzytelnienie nastąpi po weryfikacji dokumentów. Do momentu uwierzytelnienia możesz korzystać z usługi tylko w formie konta rozliczeniowego w trybie przedpłaty.
 

Zaloguj się do IKK i utwórz konto rozliczeniowe

 

Dodaj pojazd

Na podstawie numeru rejestracyjnego/numeru VIN, dane pojazdu zarejestrowanego w Polsce mogą zostać automatycznie zaciągnięte z systemu CEPIK.

Wybierz formę finansowania

 • konto rozliczeniowe w trybie przedpłaty
 • konto rozliczeniowe w trybie płatności okresowej z zabezpieczniem.

 

Dodaj urządzenie pokładowe

 • aplikacja e-TOLL PL
 • urządzenie pokładowe (OBU - On-Board Unit)
 • ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny)

Powiąż urządzenie z pojazdem

 

Aktywuj urządzenie pokładowe

 

Żródło

www.etoll.gov.pl