Innowacyjne centrum diagnostyki i serwisu pojazdów transportu międzynarodowego

Tytuł projektu: Innowacyjne centrum diagnostyki i serwisu pojazdów transportu międzynarodowego wraz z centrum doskonalenia kadr, oparte o zastosowanie najnowszych rozwiązań poprawiających zarządzanie i monitorowanie przewozu osób i towarów

Cele projektu: wzmocnienie konkurencyjności regionu, poprawa poziomu bezpieczeństwa w międzynarodowym transporcie drogowym oraz zmniejszenie uciążliwości sektora transportu drogowego wobec środowiska naturalnego

Planowane efekty: wytworzenie infrastruktury oraz zaplecza technicznego dającego Wnioskodawcy możliwość świadczenia specjalistycznych usług diagnostycznych, serwisowych, szkoleniowych i doradczych

Wartość projektu: 5 279 424,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 124 567,63 zł