Obsługa programów do analizy i rozliczeń czasu pracy kierowcy – 4TRANS

 Jeśli pracujesz na programie 4TRANS lub dopiero zgłębiasz liczne ustawienia tego narzędzia – to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.
Czas trwania: 8h

Opis szkolenia

Poza analizą archiwalnych danych ekspert skrupulatnie zweryfikuje ustawienia oprogramowania, które są częstym utrapieniem osób rozliczających czas pracy kierowców. Wartym podkreślenia jest fakt, że szkolenie odbywa się w siedzibie zamawiającego na bazie danych klienta. Daje to możliwość wykonywania licznych ćwiczeń dostosowanych do indywidualnej specyfiki firmy. Ukończenie szkolenia poparte jest certyfikatem oraz daje możliwość po szkoleniowej konsultacji telefonicznej.

Przykładowe zagadnienia moduł i TACHOSCAN 4TRANS – analiza

1. Licencja oprogramowania.
2. Aktualizacje.
3. Konfiguracja urządzeń do pobierania danych cyfrowych.
4. Odczyt danych cyfrowych z kart kierowców i import do systemu 4trans .
5. Odczyt danych z tachografów cyfrowych i import do systemu 4trans.
6. Analiza danych cyfrowych .
7. Ustawienia oprogramowania w części prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy zgodnej
z wytycznymi głównej inspekcji transportu drogowego.
8. Ustawienia automatycznych powiadomień o upływających terminach ważności odczytów danych z kart kierowców, tachografów cyfrowych, ważności kart kierowcy, ważności kalibracji tachografów cyfrowych.
9. Skanowanie wykresówek analogowych do systemu 4trans.
10. Analiza danych analogowych.
11. Generowanie raportów wykroczeń czasu pracy kierowcy.
12. Generowanie raportów dotyczących błędnej obsługi tachografów cyfrowych.
13. Wprowadzenie do systemu ewidencji uzupełniającej czas pracy kierowcy.
14. Importowanie danych z tachografu cyfrowego do karty kierowcy.
15. Sporządzanie adnotacji do wykrytych wykroczeń.
16. Wykrywanie manipulacji danymi z tachografu cyfrowego.
17. Sporządzenie rejestru wystawionych zaświadczeń o działalności .
18. Sporządzenie raportu aktywności kierowcy.
19. Wykrywanie obcych kierowców.
20. Wykrywanie obcych pojazdów.
21. Wykrywanie jazdy bez karty kierowcy w slocie tachografu
 

Moduł II TACHOSCAN 4TRANS – rozliczenia:

1. Ustawienia systemu rozliczeniowego zgodnie z przepisami wewnątrzzakładowych przedsiębiorstwa zatrudniających pracowników na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego.
2. Wprowadzenie umowy o pracę do systemu.
3. Wprowadzenie aneksów do umowy o pracę.
4. Tworzenie harmonogramów w systemie 4trans.
5. Wyliczenia wynagrodzeń kierowców na podstawie danych zarejestrowany na kartach chipowych.
6. Rozliczenia ryczałtów w okresie rozliczeniowych.
7. Generowanie raportu rozliczeń składników wynagrodzenia kierowcy.
8. Ustawienia systemu zgodnych z zapisami dotyczącymi delegowania pracowników.
9. Wprowadzenia przekroczeń granic kierowców do systemu 4trans.
10. Rozliczenie diet oraz ryczałtów za nocleg wykonanych w kabinie pojazdu.
11. Generowanie polecenia wyjazdu kierowcy.
12. Ustawienia systemu zgodnymi z zapisami dotyczącymi płac minimalnych w poszczególnych krajach.
13. Wprowadzenie rejestru do systemu wjazdów i wyjazdów z poszczególnych krajów.
14. Rozliczenie dopłat do wynagrodzeń kierowców za czas pracy wykonany na terenie krajów objętych płacą minimalną generowanie raportu dopłat do płacy minimalnej.

Certyfikaty

 Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.