Szkolenie przygotowujące do egzaminu z tachografow cyfrowych

 

Jak wygląda szkolenie przygotowujące do egzaminu z tachografow cyfrowych?

Szkolenie przeprowadzane jest w małych grupach i trwa 4 dni (część teoretyczna i praktyczna). Uczestnicy szkolenia od pierwszego dnia szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz zostają zapoznani z wiadomościami z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów cyfrowych. Część praktyczna prowadzona jest m.in. przy użyciu stanowisk szkoleniowych, na których zdawany jest egzamin w Głównym Urzędzie Miar. Podczas szkolenia przeprowadzane są sprawdziany, aby na bieżąco weryfikować poziom przyswojenia wiedzy przez uczestników i móc omawiać niejasne zagadnienia jeszcze raz. Po zakończeniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, które uprawnia do złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.
 
Szkolenie najczęściej przeprowadzane jest od poniedziałku do czwartku w siedzibie firmy LONTEX. Przy większej grupie uczestników możliwe jest zorganizowanie szkolenia u Klienta na terenie całej Polski.

Plan szkolenia

Dzień pierwszy: Teoria
 
9.00 - Rozpoczęcie zajęć
9.00 - 11.00 Wprowadzenie, Podstawy prawne (krajowe regulacje prawne) - praca kontrolna 20 min
11.00 - 11.30 - Przerwa
11.30 - 13.00 - Podstawy prawne (krajowe regulacje prawne) cd - praca kontrolna 20 min
13.00 - 13.30 - Obiad
13.30 - 15.00 - Podstawy prawne (unijne regulacje prawne) - praca kontrolna 20 min
Zakończenie zajęć - 15.00

Plan szkolenia

Dzień drugi: Teoria
 
8.30 - Rozpoczęcie zajęć
8.30 - 10.30 Podstawy prawne (unijne regulacje prawne) cd - praca kontrolna 20 min
10.30 - 11.00 - Czas UTC, piktogramy
11.00 - 11.30 - Przerwa
11.30 - 13.00 - Tachograf cyfrowy ACTIA
13.00 - 13.30 - Obiad
13.30 - 15.00 - Interpretacja wydruków z tachografów - prace kontrolne 30 min
Zakończenie zajęć - 15.00

Plan szkolenia

Dzień trzeci i czwarty: Praktyka
 
8.30 - Rozpoczęcie zajęć
8.30 - 11.00 Kalibracja tachografów, przenoszenie danych - prace kontrolne 30 min
11.00 - 11.30 - Przerwa
11.30 - 13.00 - Kalibracja tachografów, przenoszenie danych - prace kontrolne 30 min
13.00 - 13.30 - Obiad
13.30 - 15.00 - Podsumowanie szkolenia - prace kontrolne 30 min
Zakończenie zajęć - 15.00

Zdałem egzamin z tachografów cyfrowych, co dalej?

Po zdanym egzaminie uczestnik może przystąpić do szkolenia na technika warsztatu tachografów cyfrowych w praktyce, gdzie w sposób praktyczny razem z trenerem utrwali przeprowadzanie procesu kalibracji tachografu, łącznie z wypełnieniem i wystawieniem stosownych dokumentów.
 
Osobom, które chcą uruchomić swój własny serwis tachografów, oferujemy wymagane wyposażenie oraz sporządzenie dokumentacji i wniosku do Głównego Urzędu Miar. Posiadamy w ofercie akcesoria, części do tachografów oraz inny asortyment, który wspomoże pracę Twojego serwisu. Wybierając naszą ofertą wybierasz przede wszystkim kompleksowość i ponad 30-letnie doświadczenie.
Sebastian Pękala
Specjalista ds. szkoleń