Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców? - zgodnej z wymogami służb kontrolnych ITD

 Czas trwania: 8h

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które nadzorujących pracę kierowców jak również zarządzają czasem pracy. Na tym szkoleniu dowiesz się między innymi jakie dokumenty musisz przygotować na wypadek kontroli wewnętrznej. Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy, jak nadzorować czas pracy kierowcy, czy jak prowadzić dokumentację aby spełnić wymagania dotyczące prawidłowej organizacji czasu pracy kierowcy.

MODUŁ I - przygotowanie pod kontrolę ITD

1. Zmiana taryfikatorów po 3 września 2018 r.
2. Naruszenia mogące spowodować utratę dobrej reputacji firmy wg klasyfikacji naruszeń.
3. Kompletacja oraz archiwizacja dokumentów akt osobowych wymaganych podczas kontroli w firmie.
4. Prowadzenie dokumentacji mającej na celu zastosowanie art.92 Ustawy o transporcie drogowym.
5. Omówienie istotnych zmian i interpretacji przepisów.
6. Zmiana taryfikatorów po 3 września 2018 r.
6. Normy czasu pracy kierowców zgodne z Rozporządzeniem (WE) 561/2006.
7. Normy czasu pracy kierowców zgodne z Ustawą o Czasie Pracy Kierowcy.
8. Prowadzenie ewidencji dojazdu do samochodu oraz powrotu do domu.
9. Zakres obowiązków kierowców.
10. Wymogi pobierania danych cyfrowych.
11. Analiza błędnych odczytów z karty kierowcy oraz tachografu.
12. Analiza i archiwizacja danych cyfrowych oraz analogowych.
13. Tworzenie ewidencji uzupełniającej czas pracy.
14. Wykrywanie manipulacji tachografu cyfrowego.
15. Wykrywanie obcych pojazdów oraz kierowców.
16. Wykrywanie jazdy bez karty kierowcy.
17. Wykrywanie braków w ewidencji.
18. Nadużycia generowanie przez błędy w obsłudze tachografu.
19. Najczęściej popełniane wykroczenia kierowców.
20. Rozporządzenie (EU) 165/2014 r. (rejestr wystawionych zaświadczeń)
21. Zastosowanie (EU) Art. 12/561/2006
22. Prawidłowe zastosowanie funkcji tachografu OUT oraz PROM/KOLEJ
23. Omówienie zasady „złotej minuty”.
24. Obsługa tachografów cyfrowych:
a. wpisy manualne
b. wpisy kraju rozpoczęcia oraz zakończenia zmiany
c. uruchomienie funkcji OUT
d. uruchomienie funkcji przeprawa prom/kolej
e. zmiana czasu lokalnego
f. korekcja czasu UTC
g. wydruki z karty kierowcy oraz tachografu
25. Jak prawidłowo odczytywać wskazania tachografu? (funkcja VDO Counter)
26. Jakie kody błędów tachografu są istotne?
27. Jak czytać piktogramy na wydrukach z karty kierowcy oraz tachografu?
28. W jakich przypadkach kalibracja tachografu jest obowiązkowa?
29. Co należy zrobić w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub końca ważności karty kierowcy?
30. Co należy zrobić w przypadku uszkodzenia lub wadliwego działania tachografu?
31. Jakie zmiany weszły wraz z tachografami SMART 4.0 ? (data instalacji 15.06.2019)
32. Normy czasu pracy po 20 września 2020 r.
 

Certyfikaty

 Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz materiały drukowane, wzory dokumentów w formie elektronicznej.