Szkolenie okresowe kierowców – przewóz osób i rzeczy (kod 95)

Szkolenie prowadzone w formie e-learningu.
Miejsce szkolenia: Czechowice-Dziedzice lub Słubice
Czas trwania: 35h
Cena szkolenia: 699 zł

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych w zakresie przewozu rzeczy oraz osób

Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, każda osoba chcąca pracować jako kierowca ma obowiązek przejść szkolenie co 5 lat.
 
Uwaga! Kierowca, który nie ukończy szkolenia okresowego w odpowiednim czasie i nie uzyska wpisu do prawa jazdy (kod 95), nie będzie mógł pracować w zawodzie do momentu uzyskania takiego wpisu.
 

UWAGA!

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne

 
Podczas szkolenia każdy kierowca zdobędzie obszerną wiedzę teoretyczną oraz zaliczy zajęcia praktyczne na symulatorach tachografu wybranej marki i dedykowanych walizkach szkoleniaowych. 

Bloki tematyczne

 Szkolenia okresowe składają się z bloków tematycznych. W ich skład wchodzą m.in.*
 
 • znajomości właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,
 • umiejętności optymalizacji zużycia paliwa,
 • umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
 • umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom,
 • umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego,
 • umiejętności zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywanym zawodem,
 • w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo środowiska,
 • umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.
 
* Podane zagadnienia tematyczne są jedynie przykładowe i są zależne od wybranego bloku tematycznego
 

Co należy przygotować aby zabrać udział w szkoleniu ?

Aby przystąpić do szkolenia należy wyrobić Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ)
po który należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji z aktualnym orzeczeniem lekarskim i psychologicznym najlepiej obejmującym zdolność do wykonywania przewozów drogowych w pełnym zakresie zarówno osób oraz towarów.
 

Jakie dokumenty są potrzebne aby wyrobić Profil Zawodowego Kierowcy?

 
 • wypełniony pisemny wniosek kierowcy o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy (dla kierowców spoza UE)
 • orzeczenie psychologiczne, potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w roli kierowcy (z kserokopią)
 • orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w roli kierowcy (z kserokopią)
 • ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający dane osobowe
 • ważne prawo jazdy z odpowiednimi kategoriami (z kserokopią)
 • jedno zdjęcie 35 mm x 45 mm.
Sebastian Pękala
Specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Schulz
Specjalista ds. szkoleń