Obsługa tachografów cyfrowych – indywidualne zajęcia praktyczne

Szkolenie skupiające uwagę na samej obsłudze tachografu cyfrowego oraz jego funkcjonalności.
Podczas szkolenia każdy uczestnik przechodzi test praktyczny polegający na wykonaniu procedur obsługi tachografu.
Trening do skutku – szkolenia prowadzone na symulatorach dostosowane są do indywidualnych predyspozycji kursantów.
 

Program szkolenia

 1. Odczyt danych z kart kierowców.
2. Wstępna analiza popełnianych błędów obsługi tachografu.
3. Analiza „ściąg” z obsługi tachografów VDO oraz Stoneridge
4. Normy czasu pracy kierowcy a funkcja VDO COUNTER
5. Praktyka na symulatorach tachografów cyfrowych:
 
  • Wykonanie wpisu manualnego
  • Wykonanie wpisów kraju rozpoczęcia lub zakończenia zmiany
  • Wykonanie wydruków z tachografu
  • Uruchomienie funkcji OUT
  • Uruchomienie funkcji PROM/KOLEJ
  • Korekcja czasu UTC
  • Ustawienie czasu lokalnego
 

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz „ściągi” z obsługi tachografów.