Montaż urządzeń DVS

 

Czym jest Standard Bezpośredniej Widoczności (Direct Vision Standard)?

Standard bezpośredniej widoczności (Direct Vision Standard) to nowe przepisy obowiązujące od 26 października 2020 r. Dotyczą one samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie tego typu pojazdy wymagają zezwolenia na wjazd do Londynu.
 

Pojazd wjeżdżający do Londynu musi spełnić warunki klasyfikacji DVS

Pojazd oceniany jest na podstawie tego ile kierowca może zobaczyć z kabiny na dodze. Ocena wyrażana jest w skali 0-5 ilością przyznawanych gwiazdek. Gwazdki przyznaje producenta pojazdu, odnosząc się do stanu, w jakim pojazd opuścił linię produkcyjną. Minimalny wymóg to jedna gwiazdka. Standard klasyfikacji bezpieczeństwa, egzekwowany jest przez Transport for London (TfL).
 

Strefa stosowania standardu Direct Vision obejmuje całą Aglomerację Londyńską.

 
 

Co jeżeli pojazd nie spełnia wymagań DVS?

Pojazdy niespełniające wymogiów, czyli takie które otrzymały 0 gwiazdek, od 26 października 2020 roku mają zakaz wjazdu do Aglomeracji Londyńskiej, ale...

 

Pojazd, który nie spełnił wymogów DVS może wjechać do Londynu z dodatkowym urządzeniem. 

Jeśli pojazd nie spełnia warunków klasyfikacji DVS, wymagane jest dodatkowe urządzenie bezpieczeństwa do pośredniego widzenia. Urządzenie nie zmieni oceny pojazdu, ale pozwoli na wjazd do Londynu.
 
 

Montaż Systemu Bezpieczeństwa Direct Vision Standard (DVS) wykonasz w serwisach LONTEX

 
 Wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu.

Jakie elementy zawiera System Bezpieczeństwa DVS?

1. Lusterko klasy V zamontowane po stronie pasażera
2. Lusterko klasy VI zamontowane na przodzie pojazdu
3. Boczne zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd, zamontowane po obu stronach (występują wyjątki)
4. Zewnętrzne naklejki obrazkowe i oznakowania ostrzegające użytkowników dróg
5. System czujników ostrzegających kierowcę, zamontowanych po stronie pasażera
6. Akustyczny sygnał ostrzegający 
7. System monitoringu kamerowego zamontowany po stronie pasażera

Jak zdobyć zezwolenie na poruszanie się po Londynie?

1. Skontaktuj się z producentem pojazdu w sprawie zaklasyfikowania pojazdu. Pamiętaj o przygotowaniu numeru VIN. Jeżeli twój pojazd otrzymał:

 
0/5                      - przejdź do kroku 2
⭐                      - przejdź do kroku 3, chociaż zalecany jest krok 2.
⭐⭐                 - przejdź do kroku 3, chociaż zalecany jest krok 2.
⭐⭐⭐            - przejdź do kroku 3
⭐⭐⭐⭐       - przejdź do kroku 3
⭐⭐⭐⭐⭐  - przejdź do kroku 3
 

2. Wyposaż pojazd w dodatkowy System Bezpieczeństwa (urządzenie pośredniego widzenia). Przy składaniu wniosku o pozwolenie należy przedłożyć TfL dowód instalacji.

 

3. Samochody ciężarowe, które mają od 1 do 5 gwiazdek, automatycznie kwalifikują się do uzyskania pozwolenia, ale i w tym wypadku trzeba złożyć wniosek.

- W przypadku pojazdów z 1-2 gwiazdkami pozwolenie będzie ważne do 25 października 2024 r.
 
- W przypadku pojazdów z 3-5 gwiazdkami pozwolenie będzie ważne do 25 października 2030 r. lub 10 lat (w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza)
 
- Pojazdy niesklasyfikowane ani jedną gwiazdką, ale spełniające wymogi Bezpiecznego Systemu, otrzymają pozwolenie ważne do 25 października 2024 roku. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć do TfL dowód instalacji.

Mapa stosowania standardu Direct Vision

Strefa stosowania standardu Direct Vision obejmuje całą Aglomerację Londyńską.
 
Artur Bednarek
Kierownik ds. obsługi klienta serwisowego