Wzorcowanie aparatury pomiarowej

Laboratorium Pomiarowe LONTEX zajmuje się wzorcowaniem wszystkich typów aparatury pomiarowej stosowanej do sprawdzania tachografów oraz wzorcowaniem tachometrów do pomiaru prędkości obrotowej. Wzorcowania te są prowadzone w ramach akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat akredytacji nr AP 026 z dnia 3 października 2023. Poza zakresem akredytacji wzorcujemy przyrządy do sprawdzania tachografów kolejowych.
Usługi wzorcowania wykonywane są na miejscu w siedzibie Laboratorium lub u Klienta. Wzorcowania wykonywane są zgodnie z Polityką Jakości. 

System Zarządzania

W Laboratorium Pomiarowym LONTEX wdrożony jest System Zarządzania zgodny z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
.

Zakres usług

Oferujemy usługi w zakresie opracowania dokumentacji i wniosków do GUM w zakresie umożliwiającym otrzymanie zezwoleń na wykonywanie napraw, instalacji i sprawdzeń tachografów analogowych i cyfrowych oraz upoważnienia do legalizacji tachografów.

Pracownicy laboratorium

Pracownicy laboratorium posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych, w szczególności przeznaczonych do sprawdzania tachografów oraz w zakresie uruchamiania serwisów tachografów.

Dokumenty do pobrania

Dominik Hulbój
Kierownik laboratorium
Adam Filapek
Zastępca kierownika laboratorium