OGARNIAMY PAKIET MOBILNOŚCI

Pakiet Mobilności to zestaw przepisów przyjętych przez Unię Europejską w celu regulacji sektora transportu drogowego w UE. Pakiet ten ma na celu poprawę warunków pracy dla kierowców, zapewnienie uczciwej konkurencji w branży transportowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa drogowego. Dla polskich firm przewozowych Pakiet Mobilności może mieć zarówno korzystne, jak i wymagające aspekty. Z jednej strony, nowe przepisy mogą pomóc w zapewnieniu uczciwej konkurencji i poprawie warunków pracy dla kierowców. Z drugiej strony, mogą pojawić się nowe wymagania i ograniczenia, które mogą wpływać na organizację i koszty działalności przewozowej.
 
Jako fima od lat wspierająca firmy transportowe, serwisy tachografów oraz inne podmioty związane z realizacją transportu i branżą TSL zachęcamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych działów.
 
 WAŻNE DATY ! 
 • 21.08.2023 – Obowiązek wyposażenia nowo rejestrowanych pojazdów (wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006) w inteligentne tachografy drugiej wersji (G2V2).
 • 31.12.2024 – Pojazdy wyposażone w tachografy analogowe lub tachografy cyfrowe pierwszej generacji, użytkowane w państwie członkowskim innym niż ich państwo członkowskie rejestracji, muszą zostać wyposażone w tachografy inteligentne drugiej wersji.
 • 19.08.2025 – Obowiązkowa wymiana tachografów inteligentnych pierwszej wersji (G2V1) na wersję drugą (G2V2) w pojazdach użytkowanych w państwie członkowskim innym niż ich państwo członkowskie rejestracji.
 • 01.07.2026 – Pojazdy do zarobkowego przewozu rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym lub kabotażowym, gdy dopuszczalna masa całkowita łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 2,5 tony podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 561/2006, zatem powinny być wyposażone w najnowsze tachografy.

Bezpłatny webinar

Chcesz mieć pewność, że Twoja wiedza w temacie Pakietu Mobilności jest aktualna? 
 
Zrejestruj się na BEZPŁATNY WEBINAR, który zaplanowaliśmy w cyklicznym wydaniu - trzeci czwartek, każdego miesiąca przez cały rok!
 
Poniżej webinarowy rozkład jazdy: 
 
15.02 / 21.03 / 18.04 / 16.05 / 20.06 / 18.07 / 15.08 / 19.09 / 17.10 / 21.11 / 19.12
 
 
 

Zaopatrz się w tachografy i sprzęt potrzebny do obsługi nowych tachografów

Prowadzisz serwis tachografów i chcesz wyposażyć go w tachografy oraz sprzęt i akcesoria eksploatacyjne, niezbędne do obsługi flot samochodów ciężarowych?
 
W naszej ofercie znajdziesz między innymi:
 • Tachografy inteligentne II generacji do każdego typu samochodu (DTCO 4.1 24V/12V-ADRZ2 1381-7550333013, DTCO 4.1 24V/12V-ADRZ2 1381-7550333014, DTCO 4.1 24V-ADRZ1 1381-4550332018, DTCO 4.1 24V-ADRZ1 1381-4550332019)
 • Gotowe zestawy do montażu tachografów inteligentnych II generacji DTCO 4.1
 • Czujniki ruchu / prędkości KITAS 4.1 wersja 1.21
 • Antena DSRC wraz z wymaganymi akcesoriami (pokrywa, kable)
 

Przygotuj swój serwis tachografów do obsługi DTCO 4.1

Doposaż swój serwis tachografów w :
 
• oprogramowanie, licencje lub kontrakt serwisowy do obsługi tachografów cyfrowych G2V2
• dodatkowy tester tachografów np : przyrząd WorkshopTab 2
• przewód transmisji danych WorkshopTab DTCO Update Cable
• czytnik kart
• wysokościomierz
 
oraz zadbaj o:
 
• okresowe szkolenie techników warsztatu tachografów które należy wykonywać co najmniej raz na 4 lata poruszając m.in. tematykę PAKIETU MOBILNOŚCI oraz kalibracji nowych tachografów (szkolimy co miesiąc w siedzibie naszej firmy jak również w serwisie klienta)
• ciągłość wzorcowań przyrządów i baz drogowych które może zapewnić nasze LABORATORIUM POMIAROWE

Naucz się obsługi nowego tachografu

Przygotuj się do obsługi nowego tachografu G2V2 w zakresie:
 • nowych informacji na wydruku tachografu,
 • obowiązków kierowcy i funkcji automatycznych,
 • kontroli upoważnionych służb na drodze, poprzedzonych zdalnym odczytem DSRC.
Zabezpiecz swoje zobowiązania wynikające z pakietu mobilności z zaawansowanym systemem telemetrycznym Lontex Group, poprzez:
 • weryfikację czasu pracy i lokalizacji kierowcy delegowanego,
 • analizę wynagrodzeń kierowcy w zakresie obciążeń płac sektorowych,
 • zdalny pobór danych umożliwiający rozliczenie płacy kierowcy wg zasad pakietu mobilności,
 • weryfikację powrotu pojazdu co 8 tygodni do centrum operacyjnego,
 • wykorzystanie funkcji nowego tachografu do optymalizacji pracy kierowcy w systemie telemetrycznym

Potrzebujesz kalibracji, montażu lub serwisu nowego tachografu?

Wszystkie serwisy wchodzące w sieć serwisową LONTEX - autoryzowaną przez producenta i lidera rynku tachografów VDO są przystosowane do przeprowadzania wszystkich niezbędnych czynności techniczno serwisowych dla nowych tachografów inteligentnych II generacji DTCO 4.1.
 
Sprawdź gdzie możesz wykonać:
 • wymianę
 • kalibrację
 • serwis