Karty drugiej generacji

Data publikacji: 01.04.2019
 
Wraz z premierą nowych tachografów na rynek zostaną wprowadzone karty drugiej generacji do systemu tachografów. Karty te posiadają całkowicie nowe algorytmy szyfrujące, certyfikaty oraz nowy klucz kryptograficzny.

Ważność kart pierwszej generacji

W związku z pojawieniem się nowych kart, ważność kart pierwszej generacji prezentuje się następująco:

• Karty kierowcy - ważne do końca daty ważności lub do czasu ich wymiany

• Karty firmowe - ważne do końca daty ważności lub do czasu ich wymiany

• Karty kontrolne -ważne do końca daty ważności lub do czasu ich wymiany

• Karty warsztatowe generacji pierwszej (G1) - ważne do końca daty ważności lub do czasu ich wymiany. Jednak karty te nie współpracują z tachografem inteligentnym.

• Karty warsztatowe generacji drugiej (G2) - ważne do końca daty ważności lub do czasu ich wymiany. Karty te w pełni współpracują z tachografami cyfrowymi i tachografami inteligentnymi

Jak widzimy praktycznie cała pierwsza generacja kart współpracuje z systemem tachografu inteligentnego. Tylko karty warsztatowe pierwszejszej generacji nie są kompatybilne z tachografem smart. Oznacza to że każdy serwis tachografów który będzie chciał przeprowadzać kalibracje tachografu inteligentnego zobowiązany jest na wymianę swoich kart warsztatowych na generację drugą. Jeżeli chodzi o kompatybilność wsteczną karty warsztatowej to generacja drugą jest kompatybilna ze wszystkimi tachografami cyfrowymi.
 
 

Nowe, identyfikowalne numery seryjne plomb i czujników ruchu KITAS 4.0

Data publikacji: 25.03.2019

System znakowania plomb i czujników KITAS 4.0

Wraz z premierą nowego czujnika ruchu KITAS 4.0 zostaje wprowadzony całkowicie nowy system plombowania. Zamiany obecnego systemu podyktowane są nowymi wymaganiami bezpieczeństwa, które zostały określone w załączniku 1C (2016/799). Od 15 czerwca 2019 r. każdej plombie oraz każdemu czujnikowi ruchu przydzielony zostanie identyfikowalny, indywidualny numer seryjny.
 
Numery identyfikacyjne będą przydzielane przez producentów poszczególnych komponentów, a dzięki opracowywanemu systemowi nie ma możliwości powtórzenia oznakowania.
 
Budowa plomby zabezpieczającej:
1- plomba
2- element rotacyjny pozwalający na zaciągnięcie drutu
3- drut

Schemat tworzenia numeru identyfikowalnego plomby:

MM NNNN…NNNN gdzie:
M – oznaczenie producenta
NN – indywidualny numer seryjny
 
Aby plomby danego producenta mogły zostać dopuszczone do sprzedaży musi być on zrejestrowany w bazie Europejskiego Wspólnego Centrum Badawczego (DG JRC). Aktualna lista dopuszczonych producentów wraz z ich oznaczeniami dostępna jest pod poniższym adresem:
 

Obowiązek ewidencji plomb i czujników ruchu KITAS 4.0

,,Od teraz każdy poziom dystrybucji plomb i czujników, od producenta poprzez dystrybutora do warsztatu, jest zobligowany do prowadzenia ewidencji każdej sprzedanej czy też zamontowanej pojedynczej plomby lub czujnika ruchu. Ewidencja powinna uwzględniać dane mówiące np. gdzie został zamontowany czujnik lub plomba oraz kiedy miało to miejsce." - wyjaśnia Marek Stawowczyk - kierownik ds. technicznych z ramienia firmy LONTEX.
 
Producenci plomb oraz ich dystrybutorzy (firmy handlowe, autoryzowane warsztaty tachografów) są zobligowane do posiadania pełnej dokumentacji umożliwiającej identyfikowalność plomb sprzedawanych do użytku w ramach rozporządzenia (UE) nr 165/2014, oraz w razie potrzeby powinni być gotowi do jej przedłożenia właściwym krajowym organom kontrolnym.
 
Zachęcamy do pobrania infografiki, na której przedstawiamy schemat budowy nowej plomby zabezpieczającej oraz sposób jej znakowania. 

Nowy czujnik ruchu KITAS 4.0

Data publikacji: 18.03.2019

Budowa i montaż nowego czujnika ruchu KITAS 4.0

Wraz z premierą nowego, inteligentnego tachografu DTCO 4.0 wprowadzony zostanie nowy czujnik ruchu KITAS 4.0. Czujnik ten musi być obligatoryjne montowany w samochodach zarejestrowanych po 15 czerwca tego roku.
 
Czujnik KITAS 4.0 ma całkowicie nową, aluminiową obudowę oraz nowe uszczelnienie gumowe. Posiada również całkowicie nowe algorytmy szyfrujące, co zapewnia większe bezpieczeństwo danych. Producent poleca dokręcać czujnik ruchu KITAS 4.0 kluczem dynamometrycznym z siłą 40nM, co chroni przed możliwością zbyt mocnego dokręcenia i uszkodzenia czujnika.

Strategia parowania nowego czujnika ruchu 

Czujnik KITAS 4.0 można sparować tylko z jednym cyfrowym tachografem. Parowanie tego samego czujnika z innym cyfrowym tachografem jest niemożliwe. Poniżej dwa przykłady:
 
Scenariusz 1: Czujnik jest uszkodzony:
Czujnik KITAS 4.0 należy wymienić na nowy.
Nowy czujnik KITAS 4.0 można sparować z istniejącym tachografem cyfrowym
 
Scenariusz 2: Tachograf jest uszkodzony:
Należy wymień tachograf oraz czujnik ruchu KITAS 4.0 na nowy

Kompatybilność czujnika ruchu z innymi tachografami

Poniżej przedstawiamy zakres kompatybilności czujnika ruchu KITAS 4.0 z innymi tachografami.
 
DTCO 1381 R1.x Kompatybilny
DTCO 1391 R2.x Kompatybilny
DTCO 3.0 Kompatybilny
DTCO 4.0 Kompatybilny
Tachografy wg aneksu 1B (inni producenci) Kompatybilny
Tachografy wg aneksu 1C (inni producenci) Kompatybilny
MTCO 1324 Brak kompatybilności
MTCO 1390 Brak kompatybilności

Nowe plombowanie czujnika ruchu KITAS 4.0

Wymagania bezpieczeństwa określone w załączniku 1C narzucają zmiany kanału dystrybucji nowego czujnika ruchu (KITAS 4.0) oraz plomb służących do zabezpieczenia czujnika ruchu:
 
• dzięki profilom ochronnym systemu tachografów zostanie wprowadzona nowa koncepcja logistyczna,
• każdy poziom dystrybucji, od producenta poprzez dystrybutora do warsztatu, jest zobligowany do prowadzenia ewidencji każdej pojedynczej plomby oraz czujnika ruchu (gdzie został zamontowany czujnik/plomba i kiedy?),
• nowe, inteligentne plombowanie tachografu może być identyfikowalne przez numer seryjny i identyfikator producenta,
• producent plomb powinien być certyfikowany i zarejestrowany w DG JRC.

Moduł DSRC

Data publikacji: 11.03.2019
Szczegółowe informacje odnośnie modułu DSRC W tachografie 4.0

Zdalny pobór danych z tachografu, komunikacja krótkiego zasięgu

Kolejną nowością w inteligentnym tachografie DTCO 4.0 będzie wbudowany system DSRC (z ang. Dedicated Short Range Communication), czyli system komunikacji krótkiego zasięgu, pozwalający służbom kontrolnym na zdalne odczytanie wybranych danych z tachografu bez potrzeby zatrzymywania pojazdu.

Przykładowe dane możliwe do zdalnego odczytania przez organy kontrolne:
• najdłuższe odnotowane naruszenie zabezpieczeń;
• najdłuższa odnotowana przerwa w zasilaniu;
• błędy czujnika ruchu;
• błędy ruchu;
• konflikty ruchu;
• jazda bez karty;
• włożenie karty podczas jazdy;
• dane dostosowywania czasu.
 
W celu odczytania danych służby kontrolne zostaną wyposażone w dedykowane urządzenia uzyskujące autoryzację dzięki komunikacji z kartami kontrolnymi (w wyjątkowych sytuacjach kartami warsztatowymi). Przykładem takiego urządzenia może być DSRC METER zaproponowany przez koncern VDO. ,,Pobór danych będzie mógł być przeprowadzony stacjonarnie, z pobocza drogi poprzez urządzenie ustawione na trójnogu lub mobilnie poprzez urządzenie zainstalowane w samochodzie służb kontrolnych" - wyjaśnia Marek Stawowczyk - kierownik ds. technicznych z ramienia firmy LONTEX.
 
Stacjonarne urządzenie kontrolne
 
Mobilne pobieranie danych

Budowa systemu DSRC

System DSRC obejmuje wbudowany moduł w tachografie oraz obowiązkową antenę zewnętrzną, umożliwiającą komunikację zdalną. Antena, połączona kablem o maksymalnej długości 6m umieszczona będzie na przedniej szybie pojazdu w jej centralnej części.
 
Najważniejsze informacje wynikające z rozporządzenia 165/2014 odnośnie komunikacji DSRC:
• komunikacja z tachografem cyfrowym (DT) tylko przez wyposażenie organizacji kontrolujących (Art. 9.3);
• dostęp do przekazywanych danych ograniczony jest do organów kontrolnych (i warsztatów) (Art. 9.3);
• komunikacja jest zabezpieczona w celu zapewnienia integralności danych i uwierzytelniania urządzeń rejestrujących i kontrolnych. (Art. 9.3);
• zdalna kontrola nie może być używana do innych funkcji, ale tylko do kontroli wstępnych dla wyselekcjonowania samochodu do kontroli .(Art. 9.4);
• dane są usuwane najpóźniej trzy godziny po ich przekazaniu, chyba że dane wskazują na możliwość wystąpienia manipulacji lub nadużycia. (Art. 9.6);
• przedsiębiorstwa transportowe są odpowiedzialne za informowanie kierowców o zdalnej komunikacji jak powyżej.(Art. 9.7);
• w żadnym przypadku zdalne kontrole wczesnego wykrywania nie doprowadzą do zautomatyzowanego nakładania mandatów (Art.9.8);
• dane kalibracyjne zawierające daty co najmniej dwóch ostatnich kalibracji;
• numer rejestracyjny pojazdu;
• prędkość zarejestrowana przez tachograf.

Obowiązkowe testy DSRC podczas kalibracji tachografu

Zmiany wynikające z pojawiania się systemu DSRC w tachografach nowej generacji dotyczą również serwisów tachografów. Podczas standardowej kalibracji tachografu nowym, obowiązkowym testem jest test systemu DSRC, który ma na celu sprawdzenie poprawności działania instalacji DSRC. Wynik jest automatycznie zapisywany w raporcie z przeprowadzonych czynności.
 
Schemat testu DSRC
 

Moduł GNSS

Data publikacji: 04.03.2019

GNSS - własny, wbudowany system lokalizacji satelitarnej tachografu DTCO 4.0

Jedną z funkcji wyróżniających inteligentne tachografy od poprzedników jest wyposażenie ich we własny, wbudowany system lokalizacji satelitarnej – oparty na technologii GNSS (Global Navigation Satellite System).
 
Domyślnie DTCO 4.0 będzie miał wbudowaną antenę GNSS wewnątrz tachografu, jednak w przypadkach, kiedy sygnał nie będzie miał odpowiednich wartości (będzie za słaby, np. ze względu na specyficzną, ograniczającą go budowę kabiny kierowcy) mamy możliwość podłączenia zewnętrznej anteny GNSS.
 
,,Zebrane dane lokalizacyjne zostaną zapisane w pamięci masowej tachografu, następnie będzie można je pobrać i przy użyciu odpowiedniego oprogramowania zobaczyć na ekranie komputera." - wyjaśnia Marek Stawowczyk - kierownik ds. technicznych z ramienia firmy LONTEX. W pamięci urządzenia utrwalane będzie miejsce początku i końca dziennego okresu roboczego, a także położenia pojazdu odnotowane, co 3 godziny łącznego czasu jazdy. System geolokalizacyjny zastosowany w tachografach inteligentnych jest w pełni bezpłatny.

Drugi niezależny sygnał prędkości

Drugi niezależny sygnał prędkości, który w obecnej generacji tachografów jest realizowany w oparciu o moduły zainstalowane w pojeździe ABS/ASR w DTCO 4.0 będzie przetwarzany tylko na podstawie danych z elementu GNSS. Informacje dotyczące prędkości (system GNSS i Czujnik ruchu KITAS 4.0 umieszczony w skrzyni biegów) są porównywane między sobą, w przypadku, gdy wystąpią znaczące odchylenia zostanie zarejestrowany „konflikt ruchowy pojazdu”. Odnotowanie takiej sytuacji może być dla służb kontrolnych sygnałem do podjęcia decyzji o koniecznej kontroli samochodu.
 
Wymagania dokładności modułu GNSS są wyraźnie oparte na drugim sygnale prędkości, dla którego zostanie zastosowany następujący mechanizm, który opisuje Damian Urbaś - kierownik serwisów firmy LONTEX.:
 
,,W trakcie 5-minutowego ruchu pojazdu i dostępności sygnału GNSS odchylenie między prędkością czujnika ruchu KITAS 4.0 i prędkością pobieraną z GNSS jest porównywane co 10 sekund, dopuszczalne odchylenie wynosi ±10 km/h w stosunku do prędkości pobieranej z czujnika ruchu. W związku z tym, aby ocenić, czy odbiornik GNSS spełnia wymagania prawne, należy sprawdzić odchylenie między sygnałami prędkości i w razie konieczności zastosować zewnętrzną antenę GNSS.”
 
Nowa właściwość umożliwi służbom kontrolnym dokładne przeanalizowanie współrzędnych rozpoczęcia i zakończenia trasy pojazdu. Daje to możliwość porównania dokumentów przewozowych z faktycznie przejechaną trasą. System w znacznym stopniu utrudni stosowanie manipulacji związanych usypianiem pracy tachografu i tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Co wyróżnia DTCO 4.0

Data publikacji: 25.02.2019
 
Wprowadzenie inteligentnego tachografu już niebawem!
 
Tachograf DTCO 4.0 to pierwsze urządzenie z zatwierdzeniem typu, spełniające wszystkie wymagania załącznika 1C (2016/799/UE). Smart tachografy będą musiałby być obligatoryjnie montowane we wszystkich samochodach zarejestrowanych po 15 czerwca 2019. Jest to data bezpośrednio wynikająca z rozporządzenia 165/2014. Jako, iż coraz częściej można było spotkać się z próbami manipulacji w tachografach cyfrowych, nowa generacja urządzeń ma na celu większy wpływ na kontrolę kierowców ciężarówek.
 
Jednym z istotnych funkcji nowych smart tachografów jest wbudowany moduł DSRC, który odpowiada za zdalny odczyt danych przez służby kontrolne. W rezultacie pozwoli to ograniczyć ilość bezpodstawnych kontroli, ponieważ każdy samochód wyposażony w tachograf DTCO 4.0, przed sprawdzeniem zostanie wyselekcjonowany bez konieczności zatrzymania.
 
Kolejną nowością jest wbudowany moduł GNSS odpowiadający za lokalizacje GPS tachografu. Pozycja będzie zapisywana w pamięci masowej urządzenia. Przy użyciu odpowiednich narzędzi, inspektor będzie w stanie odtworzyć trasę pojazdu. Wraz z premierą tachografów Smart swoją premierę ma również całkowicie nowy czujnik ruchu KITAS 4.0.
 
Na rynek zostanie wprowadzona również całkowicie nowa generacja kart tachografowych (firmowe, kierowcy, kontrolne, warsztatowe). Karty te cechują się dużo większymi zabezpieczeniami przed ewentualnymi manipulacjami.
 
System zabezpieczania czujnika ruchu KITAS 4.0 otrzyma całkowicie nowy system plombowania. Każda użyta plomba będzie zaewidencjonowana. Nowe plomby będą charakteryzować się numerem seryjnym przypisanym indywidualnie do każdej z osobna.
 
Każde z powyższych zagadnień zostanie dokładnie umówiona w kolejnych aktualnościach, publikowanych co poniedziałek. Zapraszamy do śledzenia wiadomości!