Urządzenia kontrolne do tachografów

 

Urządzenia kontrolne do tachografów

 

Tester Tachografów TT2010

Tester TT2010 służy do sprawdzania i kalibracji urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, a także do wyznaczania współczynnika charakterystycznego pojazdów na bazie drogowej lub przy współpracy z urządzeniami rolkowymi różnych typów. Używany może być podczas instalacji, konfiguracji i przeprowadzania okresowych kontroli tachografów, zarówno w pojeździe, jak i na stanowisku pomiarowym.

Drogowy Tester Manipulacji DTM2015

Tester DTM2015 służy do sprawdzania tachografów cyfrowych pod kątem poprawności instalacji oraz prób manipulacji. Sprawdzeniu poddany może być czujnik ruchu, przyrząd rejestrujący oraz instalacja łącząca elementy systemu w pojeździe. DTM2015 pozwala wykryć ingerencje w instalację tachografu w czasie rzeczywistym - podczas kontroli drogowej, sprawdzeniu w warsztacie lub firmie transportowej.

Zdalne monitorowanie tachografu

System preselekcji DSRC do wykrywania manipulacji w tachografach inteligentnych.
 
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 165/2014 tachograf musi być wyposażony w funkcję łączności na odległość, aby zapewnić przedstawicielom właściwych organów kontrolnych możliwość odczytywania informacji przekazywanych przez tachograf zainstalowany w przejeżdżających pojazdach za pomocą urządzeń zdalnej kontroli (czytnik wczesnego wykrywania na odległość REDCR), a w szczególności w urządzenia kontroli łączące się bezprzewodowo za pośrednictwem interfejsów dedykowanej łączności krótkiego zasięgu (DSRC) pracujących na częstotliwości CEN 5,8 GHz.

Stanowisko szkoleniowe LONTEX

Stanowisko przeznaczone do szkolenia z zakresu tachografów. Może być używane podczas szkoleń m.in. kierowców i techników tachografów oraz symulacji funkcjonowania tachografu w pojeździe.
Tomasz Michalak
Product manager - urządzenia kontrolne
Dominik Hulbój
Kierownik laboratorium
Adam Filapek
Zastępca kierownika laboratorium