Normy czasu pracy kierowcy + obsługa tachografów cyfrowych/analogowych

Szkolenie dedykowane dla kierowców samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5 t realizowane w formie stacjonarnej oraz webinarów.
Czas trwania: 6-7h.

Opis szkolenia

Ciągłe zmiany dotyczące wymogów, które musi zgłębiać kierowca w transporcie krajowym oraz międzynarodowym, są powodem corocznych szkoleń kierowców. Liczne kontrole służb mundurowych na terenie UE dały nam bazę do stworzenia szkolenia nie tylko zgodnymi z wymogami sprecyzowanymi w przepisach, ale również dostosowanymi do interpretacji poszczególnych krajów.

Program szkolenia

1. Istotne zmiany i interpretacje przepisów.
2. Normy czasu pracy kierowcy wg rozporządzenia (WE) 561/2006 r.
3. Normy czasu pracy kierowcy wg UoCPK.
4. Normy czasu pracy kierowcy po 20 sierpnia 2020 r.
5. Taryfikator kar po 3 września 2018 r.
6. Zastosowanie art. 12/561/2006 r. (jak prawidłowo sporządzić tłumaczenie
do powstałego naruszenia)
7. Interpretacje przepisów w wybranych krajach.
8. Najczęściej popełniane błędy.
9. Ewidencji uzupełniającej czas pracy (zaświadczenia).
10. Rozporządzenie (EU) 165/2014 r.
11. Użytkowanie funkcji OUT/PROM-KOLEJ.
12. Czas UTC.
13. Zasada „złotej minuty”.
14. Wymogi pobierania danych cyfrowych.
15. Analiza błędnych odczytów z karty kierowcy oraz tachografu.
16. Wykrywanie manipulacji tachografu cyfrowego przez ITD.
17. Wykrywanie braków w ewidencji przez ITD.
18. Wykrywanie błędów obsługi tachografu przez ITD.
19. Wpisy manualne do tachografu cyfrowego.
20. Symulacja pracy tachografu na walizce szkoleniowej.
21. Tachografy nowej generacji.
22. Najczęściej popełniane błędy na tachografie cyfrowym/analogowym
23. Możliwa indywidualna konsultacja popełnionych naruszeń.
 

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające
ukończenie szkolenia oraz materiały tj.
 
  • Ściąga czasu pracy kierowcy.
  • Lista przykładowych tłumaczeń w oparciu o art. 12/561/2006 r.
  • Ściąga z obsługi tachografów cyfrowych.
 

Eksperci z wieloletnim doświadczeniem

Praktyczne wskazówki uzyskają kierowcy z wieloletnim stażem, jaki i kierowcy dopiero rozpoczynający pracę w zawodzie. Szkolenia przeprowadzone są przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie analiz czasu pracy kierowcy, którzy na prośbę kursantów przeprowadzą również wnikliwą analizę indywidualnych danych zarejestrowanych na karcie kierowcy.