Coroczne doszkolenie kierowców – analiza danych z kart kierowców

Doszkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem indywidualnych osób, jak i przedsiębiorstw transportowych, które corocznie podsumowują „dokonania” kierowców.
Czas trwania: 2h

Opis szkolenia

Szkolenie rozpoczynamy od odczytu danych z kart kierowców uczestników, a następnie weryfikacji danych na niej zarejestrowanych. Analiza danych przeprowadzona jest w warunkach symulacji kontroli ITD z tą różnicą, że kontrola dotyczy okresu średnio około 12 miesięcy wstecz. Podczas analizy nasz ekspert wskaże wykryte nieprawidłowości, omówi przyczynę, skutki oraz prawidłową procedurę postępowania w taki sposób, aby zapobiec karą nakładanym przez służby kontrolujące normy czasu pracy kierowcy.

Plan szkolenia

1. Odczyt danych z kart kierowców.
2. Import danych do programu analitycznego.
3. Wstępna analiza ostatnich dni zarejestrowanych na karcie kierowcy - weryfikacja:
 
  • błędów obsługi selektora tachografu
  • błędów wpisów manualnych
  • błędów wpisu kraju rozpoczęcia lub zakończenia zmiany
  • błędów w zakresie stosowania funkcji OUT
  • błędów w zakresie stosowania funkcji przeprawa PROM/KOLEJ
  • zdarzeń i awarii zarejestrowanych na karcie
 
4. Analiza główna wykroczeń rozporządzenia 561/2006 oraz UoCPK z okresu 1 roku wstecz.
5. Indywidualne omówienie przyczyn wykrytych nieprawidłowości.
 

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz drukowane materiały szkoleniowe.