Szkolenia dla transportu

Oferta szkoleń dla transportu obejmuje dwie grupy szkoleń specjalistycznych: dla kierowców zawodowych oraz dla osób zarządzających firmami transportowymi.  

Szkolenia dla kierowców

Szkolenia dedykowane dla kierowców zawodowych obejmujące podstawową oraz specjalistyczną wymaganą wiedzę. 
Przewóz osób i rzeczy (kod 95)
Obowiązkowe, okresowe szkolenie kierowców z zakresu przewozu osób i rzeczy.
Szkolenie indywidualne
Program szkolenia dobierany jest indywidualnie wg potrzeb kierowcy, na podstawie najczęściej popełnianych błędów i wykroczeń.
Normy czasu pracy + obsługa tachografów
Program szkolenia obejmuje wiadomości z zakresu norm czasu pracy kierowcy oraz obsługi tachografów cyfrowych oraz anagalogowych.
Analiza danych z kart kierowców
Coroczne doszkolenie kierowców
Pakiet mobilności
Zmiany po 20.08.2020 r. czyli zmiana rozporządzenia 561/2006 - szkolenie uzupełniające dla kierowców
Obsługa tachografów cyfrowych
Indywidualne zajęcia praktyczne
Wpis manualny
Zagadnienia dotyczące prawidłowego wprowadzania wpisu manualnego w tachografie VDO DTCO od wersji 2.0 do 4.0.

Szkolenia dla kadry zarządzającej firmą transportową

Szkolenia dedykowane osobom odpowiedzialnym za organizację i nadzór nad transportem.
Ewidencja czasu pracy kierowców zawodowych
Jak, zgodnie z wymogami służb kontrolnych ITD prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców.
Płace kierowców zawodowych
Jak, zgodnie z wymogami niemieckich oraz francuskich służb kontrolnych prawidłowo rozliczać płacę kierowców zawodowych.
Pakiet mobilności
Zbiór szczegółowych informacji z zakresu Pakietu Mobilności. Wymogi, zmiany, przepisy.
Obsługa programu 4TRANS
Poznaj popularny program do analizy i rozliczeń czasu pracy kierowcy.