Rozliczanie czasu pracy kierowców

 

Rozliczanie płacy minimalnej w Europie

Zwiększa się liczba państw, które w ramach swoich przepisów wewnętrznych wprowadzają płacę minimalną obowiązującą również polskie firmy transportowe i ich kierowców. Zróżnicowanie przepisów, wymogów, stawek oraz sposobów ich obliczania stanowi poważne wyzwanie dla firm oraz ogranicza ich możliwości transportowe.
W ramach usługi LONTEX oferuje spełnienie wszystkich wymagań dotyczących płacy minimalnej obowiązującej w niektórych krajach UE. Zapewniamy nie tylko ich prawidłowe wyliczenie ale również spełnienie wymogów formalnych, doradztwo, optymalizację regulaminów podróży służbowych. Już dziś płaca minimalna obowiązuje w: Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii, Norwegii, Holandii.

Analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada na firmy transportowe i nie tylko, prowadzenie dokładnej i pełnej ewidencji czasu pracy kierowców. Firma LONTEX oferuje usługę ewidencji oraz analizy według najnowszych norm prawa. Analizujemy nieusprawiedliwione przestoje w czasie prowadzenia pojazdu, ruchome dni wolne, podział płacy minimalnej. W ramach analizy optymalizujemy harmonogram czasu pracy kierowcy i doby rozliczeniowej, aby osiągnąć dla Państwa maksimum korzyści.

Zakres usługi: analiza czasu pracy kierowcy (ITD):

 
  • pełna dostępność doradcza,
  • okresowe warsztaty szkoleniowe dla Państwa kierowców z uwzględnieniem wymagań wynikających z art. 92 b i c - UoTD
  • prowadzenie wyjaśnień i odwołań dla I i II Instancji
  • możliwość reprezentowania strony w postępowaniu administracyjnym na mocy udzielonego pełnomocnictwa
  • polisa ubezpieczeniowa
  • nadzór prawników prawa transportowego
 

Kontrole ITD i PIP – reprezentacja

Korzystając z naszej obsługi otrzymują Państwo możliwość skorzystania z reprezentacji przez specjalistów Działu Prawnego, podczas kontroli zarówno Inspekcji Transportu Drogowego, jak i Państwowej Inspekcji Pracy. Doświadczenie nabyte podczas wieloletniej obsługi firm transportowych pozwala na skuteczne i sprawne przejście przez całość kontroli.
Od rozpoczęcia, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, do zakończenia wraz z ewentualnymi odwołaniami - to wszystko spoczywa w rękach doświadczonych pracowników współdziałających z państwa opiekunem.

Rozliczanie podróży służbowych

Należności z tytułu podróży służbowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych kierowcy, obejmuje rozliczenie diet i ryczałtów za nocleg, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Wartość delegacji liczona jest jako iloczyn sztuk delegacji i ceny jednostkowej delegacji wskazanej w umowie. Jest to jeden z głównych elementów wypłaty.
Dzięki połączeniu rozliczenia delegacji wraz z całą analizą danych kierowcy, Dział Prawny LONTEX jest wstanie wychwycić niezarejestrowane dojazdy kierowców, (przez które podczas kontroli przedsiębiorstwo może zostać ukarane) oraz błędne logowania kierowców (szczególnie istotne przy naliczaniu ryczałtów za noclegi). Dodatkowo rozliczanie delegacji wykonywane jest na podstawie danych źródłowych takich jak: odczyty z kart kierowców czy wykresówki, dzięki czemu należności wynikające z podróży służbowej zostaną rozliczone dokładnie tak, jak podróż służbowa trwała w rzeczywistości, a wyrównanie za czas pracy na terytorium krajów, w których obowiązuje płaca minimalna będzie w pełni zgodne z rozliczeniami.
Po wykonaniu rozliczenia podróży służbowych sporządzane są czytelne raporty: Polecenia wyjazdu służbowego.

Zakres usługi: rozliczenia delegacji:

utworzenie regulaminu podróży służbowych
wyliczenia diet, ryczałtu za nocleg
ujęcie w poleceniu wyjazdu zaliczki na poczet delegacji zagranicznych (obowiązek z mocy prawa)
comiesięczne szczegółowe raportowanie ścieżek poleceń wyjazdu (na podstawie danych z kart kierowców oraz kart delegacyjnych)
Pozycjonowanie GPS
Zdalny odczyt danych z kart i tachografów
Marek Herma
Dyrektor serwisu prawnego