Aplikacja LONTEX TELEMATICS

GPS połączony z tachografem umożliwiający dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o czasie pracy kierowcy oraz zdalny pobór danych. Pozwala na automatyczny proces rozliczania czasu pracy kierowców. Generuje oszczędności, polepsza wydajność kadry. Dostęp z każdego miejsca na świecie. Nieograniczona ilość licencji i użytkowników. 

Telematyka - monitoring GPS

Aplikacja LONTEX TELEMATICS 

 
W ramach współpracy oferujemy dostęp do aplikacji LONTEX TELEMATICS. Dzięki połączeniu tachografu z systemem GPS otrzymujemy stały dostęp do rejestrowanych informacji. Dodatkową zaletą jest możliwość podglądu danych w czasie rzeczywistym, co ułatwia planowanie i odpowiednią organizację pracy w firmie. Dzięki zastosowaniu proponowanego rozwiązania eliminujemy również potrzebę prowadzenia przez kierowcę karty delegacyjnej. 
 

LONTEX Telematics - logowanie

Jesteś naszym Klientem? Kliknij w poniższy przycisk i zaloguj się swoimi danymi do aplikacji!
 

Przetestuj aplikację LONTEX Telematics za darmo!

 
Jeżeli chcesz tylko przetestować aplikację, użyj poniższych danych do logowania:
 
Login: demo123
Hasło: demo123

LONTEX Telematics - zalety i możliwości aplikacji

 • Zdalny pobór danych z tachografu i kart kierowców
 • Informacje z komputera pokładowego pojazdu
 • Dokładna lokalizacja pojazdu wraz z jego historią
 • Zagraniczne odcinki w formacie XML
 • Analiza i wykres czasu pracy kierowcy
 • Tworzenie floty samochodów
 • Połączenie z e-TOLL/SENT GEO
 • Pakiet mobilności
 • Synchronizacja z giełdami transportowymi timocom oraz trans.eu
 • Ponad 30 zaawansowanych raportów
 • Kontrola paliwa
 • Eco-driving
 • Komunikacja z kierowcą, wysyłka plików i zdjęć
 • Nawigacja garmin zarządzanie ładunkiem
 • Możliwość wysyłki adresów docelowych – mapy Google
 • Moduł przypomnień i alertów
 • Dostęp z każdego miejsca na świecie google Play/IOS
 • Kierowcy widzą tylko swój pojazd

 

LONTEX Telematics - raporty

 • Raport główny (pojazd / flota / kierowca)
 • Raport paliwa (pojazd / flota)
 • Raport paliwa
 • Raport trasy
 • Raport postojów
 • Raport baterii
 • Analiza historii - stylu jazdy kierowcy
 • Książka Ewidencji Pojazdu i Kierowcy (czas pracy)
 • Raport przekroczeń prędkości
 • Raport postojów na włączonym zapłonie
 • Dzienny raport przebiegów (pojazd / flota)
 • Raport alertów
 • Raport stref/POI
 • Raport odwiedzin stref/POI
 • E-karta drogowa
 • Raport przebiegów w państwach
 • Raport temperatury
 • Użycie pojazdów
 • Użycie pojazdów w dni robocze / w weekend
 • Raport nieużywanych pojazdów
 • Zużycie paliwa i nacisk na osie
 • Stan licznika
 • Napięcie akumulatora
 

LONTEX Telematics - zakładki

Podstawowe funkcje LONTEX Telematics znajdują się pod konkretnymi zakładkami.
 
 • Zakładka ZADANIA do planowania zleceń
 • Zakładka PRZYPOMNIENIA do dodawania przypomnień zdefiniowanych przez aplikację, np. serwis pojazdu, legalizację tachografu, wymianę opon.
 • Zakładka PRZYPOMNIENIA 2.0 do dodawania przypomnień zdefiniowanych przez Klienta.
 • Zakładka TACHOGRAF do POBIERANIA PLIKÓW DDD i raportów czasu pracy kierowcy
 • Zakładka USTAWIENIA umożliwiająca personalizację aplikacji i ustawień
 • Zakładka DOKUMENTY do wysyłanie zdjęć, dokumentów na aplikację webową.
 • Zakładka DELEGACJE do rozliczenia delegacji
 • Zakładka WIADOMOŚCI z alertami, powiadomieniami, ostrzeżeniami generowanych przez aplikację
 • Zakładka KOMUNIKATOR pozwalająca na konwersację pomiędzy kierowcą (aplikacją mobilną), a użytkownikiem używającym aplikacji webowej
 • Zakładka ECODRIVING pozwalająca na weryfikację ekonomicznej jazdy w firmie.
 

LONTEX Telematics - funkcje mapy

Mapa na podstawie zebranych danych z geolokalizacji w sposób graficzny przedstawia historię pojazdu. Pojazdy poruszające się w rzeczywistości zmieniają także położenie na mapie. Umożliwia ona weryfikację historii pojazdów wraz z rozbiciem trasy na poszczególne odcinki. Możesz wyczytać z niej informacje o rozpoczęciu i zakończeniu trasy, a także długich i krótkich postojach, czy tankowniach. Śledząc pojazdy w czasie rzeczywistym zobaczysz ich aktualną prędkość wyrażoną kolorem, a także dystans, zużycie paliwa i nacisk na osie.
 
Dzięki funkcji dystans możesz określić, który z aktualnie aktywnych pojazdów jest najbliżej lokalizacji w której mamy możliwość podjęcia ładunku. Możesz zaplanować transport za pośrednictwem zakładki zadania, a następnie śledzić ukończenia zlecenia na mapie.
 
Aplikacja LONTEX Telematics umożliwia także ustawiania na mapie geostref (stref bazowych, stref kontrahentów), punktów POI (points of interest) oraz tunelowania stałych tras pojazdu z określeniem korytarzy i ustawiania dla nich alertów oraz powiadomień.

LONTEX Telematics - Informacje z tachografu i pojazdu

Aplikacja za pośrednictwem odpowiedniego podłączenia tachografu z terminalem GPS udostępnia wgląd do czasu pracy kierowcy w czasie rzeczywistym. Informacje z magistrali CAN dostępne w aplikacji pozwalają zorganizować czas pracy kierowcy oraz pojazdu. Powyższe funkcje pozwalają na organizację dalszej jazdy oraz weryfikację odpoczynku dobowego jak również bieżących naruszeń. Pozwalają nadzorować pracę kierowcy oraz możliwości jego dalszej pracy.

Decydując się na LONTEX Telematics

 • Otrzymasz APLIKACJĘ FMS LONTEX TELEMATICS
 • Umożliwisz ZDALNY POBÓR DANYCH z tachografów i kart kierowców
 • Otrzymasz SZKOLENIA z aplikacji oraz wsparcie 24/7
 • Zyskasz AUTOMATYZACJĘ procesu rozliczeń i analizy czasu pracy
 • Zyskasz DOKUMENTACJĘ wymagana dla płac sektorowych ue
 • Otrzymasz ewentualne WSPARCIE W ODWOŁANIACH z kar w UE (dodatkowo płatne, cena ustalana indywidualnie)
 
 

Połączenie LONTEX TMS i LONTEX Telematics - udogodnienia:

 

ZUŻYCIE PALIWA

monitorowanie zużycia paliwa przez kierowcę

RAPORTY I ANALIZY

dostęp do dokumentów księgowych pozwalające generować raporty i sprawozdania księgowe

GPS

połączony tachograf pozwala na dostęp do czasu pracy kierowcy w czasie rzeczywistym

ROZLICZANIE DELEGACJI

stały dostęp do szybkich rozliczeń i analiz czasu pracy

ROZLICZENIE CZASU PRACY

gdziekolwiek znajduje się
pojazd zawsze szybkie i zdalne rozliczenie czasu pracy

PLANOWANIE TRANSPORTU

łatwe planowanie transportu
najkrótszą trasą i najbardziej
opłacalną, monitorowanie przepływu towaru

 FAKTUROWANIE ZLECEŃ

automatyczne wystawianie faktur
dla kontrahenta w oparciu o
zrealizowane zlecenia

 GIEŁDY TRANSPORTOWE TRANS.EU, TIMOCOM

współpraca z giełdami transportowymi oraz otrzymanie dodatkowych zleceń
 
 
Zdalnie pobrane dane są w pełni bezpieczne!
 
 
 

System ALL IN ONE

W ramach podpisanej umowy, obejmującej obsługę Państwa firmy w skrojonym na miarę zakresie oferujemy jedną FV. Jest to między innymi sposób na zmniejszenie ilości konstruowanych dokumentów. System ALL IN ONE został stworzony w oparciu o połączenie:
 
 
System pozwala nam mieć pewność poprawności rozliczania danych, które zdalnie pobieramy i skrupulatnie analizujemy.
 

Korzystając z systemu ALL IN ONE otrzymujesz kompleksowe, wielopłaszczyznowe wsparcie dla Twojej Firmy transportowej.

 
Marek Herma
Dyrektor serwisu prawnego
Rossitza Polok
Kierowniczka serwisu prawnego
Bartłomiej Małek
Przedstawiciel handlowy