Pakiet mobilności po 20.08.2020 r. czyli zmiana rozporządzenia 561/2006 - szkolenie uzupełniające dla kierowców

Szkolenie, które ma uzupełnić wiedzę w zakresie aktualnie wdrożonych przepisów dotyczących okresów jazdy, odpoczynków.
Szkolenie dedykowane dla kierowców wykonujący międzynarodowy transport drogowy.
Czas trwania: 1,5h

Plan szkolenia

1. Rejestracja przekroczeń granic.
2. Zmiana dotycząca załogi kilkuosobowej
3. Wydłużenie czasu jazdy o 1 godz.
4. Wydłużenie czasu jazdy o 2 godz.
5. Wydłużenie czasu jazdy o 1 lub 2 godziny, a rekompensata.
6. 2 x 24h skrócone odpoczynki tygodniowe.
7. 2 x 24h skrócone odpoczynki tygodniowe, a rekompensata.
8. Rejestracja powrotów na odpoczynek tygodniowy oraz dojazdów do samochodów.
9. Wpisy manualne dotyczące kraju rozpoczęcia i zakończenia zmiany – a możliwości tachografów cyfrowych.
10. Odpoczynki przy przeprawie PROM/KOLEJ.
 

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz drukowane materiały szkoleniowe.