Szkolenia dla serwisów tachografów

Szkolenie przygotowujące do egzaminu z tachografów cyfrowych
Technik warsztatu tachografów cyfrowych w praktyce
Szkolenie pełne z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych
Szkolenie zaawansowane z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych
Szkolenie okresowe z zakresu instalacji , sprawdzania , przeglądów i napraw tachografów cyfrowych i analogowych
Szkolenie autoryzowane VDO
Szkolenie z klimatyzacji
Szkolenie z ogrzewań postojowych

Szkolenie podstawowe z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów cyfrowych, przygotowujące do egzaminu w Głównym Urzędzie Miar

Szkolenie przeprowadzane jest w małych grupach i trwa 4 dni. Uczestnicy od pierwszego dnia otrzymują materiały szkoleniowe oraz zostają zapoznani z wiadomościami z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów cyfrowych. Część praktyczna prowadzona jest m.in przy użyciu stanowisk szkoleniowych, na których zdawany jest egzamin w Głównym Urzędzie Miar. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, które uprawnia do złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Technik warsztatu tachografów cyfrowych w praktyce

 Interesuje Cię szkolenie praktyczne? Zdałeś egzamin i czujesz, że jeszcze czegoś potrzebujesz?
 To szkolenie jest dla Ciebie !

Szkolenie pełne z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu w Głównym Urzędzie Miar przeznaczone dla osób mających wykonywać samodzielnie instalacje, sprawdzania i naprawy tachografów analogowych. 

Szkolenie zaawansowane z zakresu instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych

Szkolenie przeznaczone dla osób będących już wcześniej technikami na mocy poprzedniej ustawy o tachografach wykonujących samodzielnie instalacje, sprawdzania i naprawy tachografów samochodowych, które posiadały udokumentowane uprawnienia w tym zakresie. 

Szkolenie okresowe z zakresu instalacji , sprawdzania , przeglądów i napraw tachografów cyfrowych i analogowych

Szkolenie kierowane jest do osób, które posiadają już uprawnienia technika warsztatu. Każdy technik warsztatu tachografów zobligowany jest do udziału w szkoleniu okresowym co najmniej raz na cztery lata, na podstawie art. 32.1 Ustawy o tachografach z dnia 5 lipca 2018 r. od daty otrzymania certyfikatu technika na podstawie nowej ww. ustawy. Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia zgodne z najnowszymi wymaganiami Głównego Urzędu Miar.
 
 
Szkolenia okresowe mogą odbywać się w Czechowicach – Dziedzicach, oraz u Klienta, na terenie całego kraju.

Szkolenie autoryzowane VDO

 Zaletą posiadania serwisu autoryzowanego jest między innymi:
  • możliwość wymian gwarancyjnych tachografów (gwarancja na tachograf jest udzielana na 24 miesiące od daty aktywacji) niezależnie od gwarancji producenta pojazdu
  • dostęp do obszernej bazy wiedzy
  • posiadanie urządzenia dedykowanego do obsługi tachografów Continental*
*Tachograf Continental jest montowany praktycznie w większości pojazdów użytkowych co pozwoli na sprawną obsługę nie tylko pojazdów Mercedesa ale i innych marek.

Szkolenie z klimatyzacji

Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających wykonywać samodzielnie naprawy i instalacje klimatyzacji. W trakcie szkolenia kursant samodzielnie dokona diagnozy usterek i przeprowadzi naprawę. Pozna zarówno teoretyczną jak i praktyczną stronę montażu oraz serwisu. Szkolenie prowadzone jest przez naszych najlepszych ludzi mających długoletnie doświadczenie w serwisowaniu takich urządzeń.

Szkolenie z ogrzewań postojowych

 Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają zakres usług związany z ogrzewaniami powietrznymi i wodnymi. Szkolenie daje wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowy dobór urządzeń oraz poprawne i bezpieczne wykonywanie czynności obsługowych i naprawczych.
Zajęcia prowadzą praktycy związani z techniką napraw i instalacji ogrzewań samochodowych.

Wydane zaświadczenia

Sebastian Pękala
Specjalista ds. szkoleń