Szkolenia dla serwisów tachografów

 

F - GAZY

 Nowe wymagania zostały opisane w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Według tej ustawy każdy pracownik warsztatu, który zajmuje się klimatyzacjami jest zobowiązany do odbycia szkolenia w celu uzyskania zaświadczenia, które upoważniają go do pracy ze stacjami i układami klimatyzacyjnymi w pojazdach.
 
UWAGA! Za prowadzenie obsługi układu klimatyzacji bez wymaganego zaświadczenia grozi kara od 4 000 zł do 10 000 zł.

Naprawa i instalacje tachografów analogowych - szkolenie pełne

 Szkolenie przeznaczone dla osób mających wykonywać samodzielnie naprawy i instalacje tachografów samochodowych. W trakcie szkolenia uczestnik samodzielnie dokona diagnozy usterek, naprawi i przygotuje tachograf do prawnej kontroli metrologicznej.
Szkolenie jest konieczne aby uzyskać zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Miar do wykonywania napraw i instalacji udzielanego w oparciu o wymagania zawarte w Dz.U. Nr 33 z 2005 roku. Program szkolenia jest uzgodniony z Głównym Urzędem Miar.
 
Okres ważności: posiadanie szkolenie nie może być starsze niż 24 miesiące w momencie składania wniosku o udzielenie upoważnienia do napraw i instalacji do Głównego Urzędu Miar.

Naprawa i instalacje tachografów analogowych - szkolenie uzupełniające

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wykonujących samodzielnie naprawy i instalacje tachografów samochodowych, które posiadają udokumentowane szkolenia w tym zakresie. Jest więc to szkolenie uzupełniające. Jest ono konieczne aby uzyskać zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Miar do wykonywania napraw i instalacji udzielanego w oparciu o wymagania zawarte w Dz.U. Nr 33 z 2005 roku. Program szkolenia jest uzgodniony z Głównym Urzędem Miar.
 
Przypominamy, że w momencie składania wniosku do Głównego Urzędu Miar o udzielenie upoważnienia do napraw i instalacji certyfikat nie może być starszy niż 24 miesiące.

Sprawdzanie tachografów analogowych - kurs metrologiczny

Szkolenie jest dedykowane do osób mających wykonywać czynności związane z kontrolą metrologiczną tachografów analogowych, które nigdy wcześniej nie odbyły takiego szkolenia i nie posiadają dokumentu poświadczającego uczestnictwo. Szkolenie to jest niezbędne do uzyskania zezwolenia do wykonywania sprawdzania tachografów samochodowych udzielanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w oparciu o wymagania zawarte w Dz.U. Nr 33 z 2005 roku. Posiadanie tego szkolenia jest również niezbędne do przystąpienia do szkolenia z zakresu legalizacji tachografów samochodowych organizowanego przez Główny Urząd Miar.

Szkolenie autoryzowane VDO

 Zaletą posiadania serwisu autoryzowanego jest między innymi:
  • możliwość wymian gwarancyjnych tachografów (gwarancja na tachograf jest udzielana na 24 miesiące od daty aktywacji) niezależnie od gwarancji producenta pojazdu
  • dostęp do obszernej bazy wiedzy
  • posiadanie urządzenia dedykowanego do obsługi tachografów Continental*
*Tachograf Continental jest montowany praktycznie w większości pojazdów użytkowych co pozwoli na sprawną obsługę nie tylko pojazdów Mercedesa ale i innych marek.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu z tachografów cyfrowych

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wiadomościami z zakresu obsługi, instalacji i kalibracji tachografów cyfrowych. Celem szkolenia jest wstępne przygotowanie do państwowego egzaminu pozwalającego uzyskać w Głównym Urzędzie Miar uprawnienia technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe: rozporządzenia krajowe, wybrane fragmenty rozporządzenia 1360/2002, przykłady wydruków z tachografów.

Szkolenie z klimatyzacji

Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających wykonywać samodzielnie naprawy i instalacje klimatyzacji. W trakcie szkolenia kursant samodzielnie dokona diagnozy usterek i przeprowadzi naprawę. Pozna zarówno teoretyczną jak i praktyczną stronę montażu oraz serwisu. Szkolenie prowadzone jest przez naszych najlepszych ludzi mających długoletnie doświadczenie w serwisowaniu takich urządzeń.

Szkolenie z ogrzewań postojowych

 Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają zakres usług związany z ogrzewaniami powietrznymi i wodnymi. Szkolenie daje wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowy dobór urządzeń oraz poprawne i bezpieczne wykonywanie czynności obsługowych i naprawczych.
Zajęcia prowadzą praktycy związani z techniką napraw i instalacji ogrzewań samochodowych.

Technik warsztatu tachografów cyfrowych w praktyce

 Interesuje Cię szkolenie praktyczne? Zdałeś egzamin i czujesz, że jeszcze czegoś potrzebujesz?
 To szkolenie jest dla Ciebie !
Damian Tomanek
Kierownik działu szkoleń
d.tomanek@lontex.pl
+48 32 215 27 97 wew. 76
+48 515 060 078
Sylwia Wydmańska
Specjalista ds. szkoleń
s.wydmanska@lontex.pl
+48 32 215 27 97 wew. 15
+48 508 682 078
+48 797 004 286