Pakiet mobilności

Czas trwania: 2h

Opis szkolenia

Pakiet zmian dotyczących norm czasu jazdy i odpoczynków, dostępu do rynku przewoźnika drogowego, stosowania tachografów cyfrowych oraz rozliczania czasu pracy kierowcy. Czyli wszystko to co zostało już wdrożone oraz to z czym branży transportowej przyjdzie się jeszcze zmierzyć.

Program szkolenia

1. Terminy wejścia w życie poszczególnych zmian.
2. Powrót do bazy pojazdów co 8 tygodni.
3. Rejestracja przekroczeń granic.
4. Przepisy o dostępie do zawodu przewoźnika drogowego oraz międzynarodowych przewozów drogowych.
5. Kontrola drogowa 56 dni wstecz .
6. Tachografy w busach.
7. Tachografy nowej II generacji.
8. Przewóz niehandlowy.
9. Zmiana dotycząca załogi kilkuosobowej
10. Wydłużenie czasu jazdy o 1 godz.
11. Wydłużenie czasu jazdy o 2 godz.
12. Wydłużenie czasu jazdy o 1 lub 2 godziny, a rekompensata.
13. 2 x 24h skrócone odpoczynki tygodniowe.
14. 2 x 24h skrócone odpoczynki tygodniowe, a rekompensata.
15. Rejestracja powrotów na odpoczynek tygodniowy oraz dojazdów do samochodów.
16. Wpisy manualne dotyczące kraju rozpoczęcia i zakończenia zmiany – a możliwości tachografów cyfrowych.
17. Odpoczynki przy przeprawie PROM/KOLEJ.
 

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz drukowane materiały szkoleniowe.