Szkolenie z obsługi oprogramowania 4trans i analizy przepisów zakładowych

 

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 MODUŁ I:
 
1. Kompletacja oraz archiwizacja dokumentów akt osobowych wymaganych podczas kontroli w firmie.
2. Omówienie istotnych zmian i interpretacji przepisów.
3. Ustawienia programu.
4. Wymogi pobierania danych cyfrowych.
5. Analiza błędnych odczytów z karty kierowcy oraz tachografu.
6. Analiza i archiwizacja danych analogowych.
7. Analiza i archiwizacja danych cyfrowych.
8. Porównanie danych.
9. Tworzenie ewidencji uzupełniającej czas pracy.
10. Wykrywanie manipulacji tachografu cyfrowego.
11. Wykrywanie obcych kierowców.
12. Wykrywanie obcych pojazdów.
13. Wykrywanie jazdy bez karty kierowcy.
14. Wykrywanie braków w ewidencji.
15. Wykrywanie błędów obsługi tachografu.
16. Omówienie i analiza dostępnych raportów.
17. Zastosowanie dostępnych raportów.
18. Przedstawienie i analiza graficznych wykresów dostępnych w programie.
19. Dodawanie adnotacji dotyczących popełnionych naruszeń.
20. Wykorzystanie szerokich możliwości oprogramowania.
21. Wpisy manualne do tachografu cyfrowego.
22. Omówienie nowych generacji tachografów cyfrowych.
23. Wprowadzenie dokumentacji mającej na celu zastosowanie art.92 Ustawy o transporcie drogowym.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały:

 • Ściąga czasu pracy kierowcy.
• Brakujące wzory dokumentów wewnątrzzakładowych.
• Lista przykładowych tłumaczeń w oparciu o art. 12/561/2006 r.
• Ściąga z obsługi tachografów cyfrowych.
• Dokument zawierający zakres obowiązków oraz odpowiedzialności kierowców.

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 MODUŁ II:
 
1. Odpowiedni dobór ustawień programu.
2. Kompletacja akt osobowych w części nawiązania, podtrzymania oraz rozwiązania stosunku pracy.
3. Weryfikacja zapisów wewnętrznych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowca samochodu ciężarowego lub mieszanych stanowisk pracy.
4. Omówienie proponowanych zamian w zakresie optymalizacji kosztów zatrudnienia.
5. Dobór systemów pracy.
6. Tworzenie zapisów uzupełniających braki oraz zmiany w przepisach wewnątrzzakładowych tj. umowa pracę, informacje uzupełniające, regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, obwieszczenia, porozumienia zmieniające.
7. Optymalizacja przepisów wewnątrzzakładowych dotyczących spornych kwestii podróży służbowych kierowców.
8. Udokumentowanie wynagrodzenia MiLoG – sposoby rozliczania.
9. Podział składników wynagrodzenia kierowcy.
10. Prawidłowa wysokość ryczałtu oraz obowiązek rozliczania.
11. Zasady tworzenia ewidencji czasu pracy.
12. Rekompensowanie nadgodzin oraz dni wolnych czasem wolnym.
13. Ewidencja uzupełnień czasu pracy kierowy.
14. Ewidencja delegacji.
15. Podsumowanie okresu rozliczeniowego.
16. Omówienie i analiza dostępnych raportów.
17. Procedury kontrolne PIP.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały:

 • Brakujące wzory dokumentów wewnątrzzakładowych.
• Zbiór brakujących lub zmienianych przepisów wewnątrzzakładowych.
• Karty wjazdu i wyjazdu z terenu Niemiec.
• Regulamin podróży służbowych + kartę delegacyjną.