Szkolenie prawidlowe rozmieszczenie ładunku w transporcie drogowym naciski na oś

 

Plan szkolenia

 
 • Bezpieczeństwo przewozu
 • Obowiązki uczestników przewozu
 • Odpowiedzialność uczestników przewozu
 • Ograniczenia ładowania pojazdów wynikające z kategorii dróg w Polsce
 • Ograniczenia ładowania pojazdów wynikające z warunków technicznych pojazdu
 • Siły działające na ładunek
 • Siły utrzymujące ładunek na powierzchni skrzyni ładunkowej
 • Rozmieszczenie ładunku
 • Ogólny środek ciężkości ładunków
 • Plan ładowania pojazdu
 • Ocena obciążenia osi
 • Rodzaje zabezpieczeń
 • Dociskowe zabezpieczenie ładunku
 • Rachunkowe wyliczenie ilości pasów mocujących
 • Tabelaryczna metoda wyliczania ilości pasów mocujących
 • Środki mocujące
 • Środki pomocnicze
 • Zezwolenia na wykonywanie przewozów nienormatywnych
 • Zasady załadunku wynikające z polskich przepisów prawnych
 • Zasady załadunku wynikające z zaleceń Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU)
 

Osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma:

 
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • wykaz niezbędnych materiałów pomocniczych