Wyłączenie ze stosowania norm czasu pracy kierowcy

Data: 22.04.2020 r. Autor: LONTEX
Przypominamy, że obowiązujące wyłączenie ze stosowania norm czasu Rozp. 561/2006 dotyczące:
 
- dziennego czasu prowadzenia pojazdu: nie może przekroczyć 11 godzin
- tygodniowego czas prowadzenia pojazdu: nie może przekroczyć 60 godzin;
- łącznego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni: nie może przekroczyć 96 godzin;
- po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny, kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut.
 
obowiązuje do 31 maja b.r.
  
 
WAŻNE: kierowca musi potwierdzać na wydruku z tachografu przypadki skorzystania z odstępstw .
 
 
ZAŁĄCZNIK:
 
 
_____