Tymczasowe odstępstwa od czasu prowadzenia pojazdu przez kierowców wykonujących transport drogowy

Data: 30.03.2020 r. Autor: LONTEX
Jak już wcześniej informowaliśmy, w oparciu o informację opublikowaną na stronie GITD, kierowcy w transporcie międzynarodowym mogli skorzystać z wyłączeń do Rozp. 561/2006 w art. 6-7. Nadal jednak nie było potwierdzone, czy to samo wyłączenie może dotyczyć kierowców w transporcie krajowym. W poniższym załączniku przedstawiamy Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od czasu prowadzenia pojazdu przez kierowców wykonujących transport drogowy. Tym samym potwierdzamy, że odstępstwo to dotyczy wszystkich kierowców wykonujących krajowy transport drogowy.
 
 
 
 
-----------
Przeczytaj także wiadomość z dnia 22.04.2020 r.: Wyłączenie ze stosowania norm czasu pracy kierowcy