Szkolenie F-GAZY

 

Program szkolenia:

 Zajęcia teoretyczne:

 • Podstawa prawna szkolenia
 • Podstawowe informacje dotyczące zasady działania układów klimatyzacji
 • Rodzaje gazów stosowanych w układach klimatyzacji
 • Wpływ środka chłodniczego na warstwę ozonową
 • Układ środka chłodniczego – zasada działania
 • Środek smarny w układzie chłodniczym
 • Części składowe układu klimatyzacji
 • Rodzaje regulacji temperatury w układach klimatyzacji samochodowej
 • Rozkład ciśnień i temperatur w układzie klimatyzacji
 • Informacja o układach klimatyzacji w autobusach i samochodach ciężarowych
 • Informacje ogólne o fluorowanych gazach cieplarnianych i rozporządzeniu w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych
 • Uproszczony model globalnego ocieplenia
 • Protokół z Kioto
 • Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 wraz z aktami wykonawczymi
 • Podstawowe informacje o fluorowanych gazach cieplarnianych
 • Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP)
 • Powszechne stosowanie F-gazów
 • Wpływ stosowania F-gazów na zmiany klimatu
 • Co daje odpowiedzialne korzystanie z F-gazów
 • znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku F-gazów

Program szkolenia

 Zajęcia praktyczne:

 • Postępowanie z butlą z czynnikiem chłodniczym
 • Gdzie szukać informacji o zastosowanym czynniku chłodniczym
 • Rozpoznawanie części składowych układu klimatyzacji
 • Ocena sprawności układu klimatyzacji
 • Urządzenia i materiały eksploatacyjne stosowane w układach klimatyzacyjnych
 • Stacja obsługowa – czynności serwisowe wykonywane za pomocą urządzenia
 • Podłączane/odłączanie króćców serwisowych
 • Dobór i dozowanie oleju do ukł. Klimatyzacji
 • Dozowanie barwnika UV
 • Odzysk i napełnianie czynnikiem chłodniczym
 • Sprawdzanie szczelności układów klimatyzacji
 • Typowe usterki układów klimatyzacji
 

Zaświadczenia F-GAZY

Rejestr wydanych zaświadczeń o odbytym szkoleniu w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych wg. ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz. U. 2015, poz. 881), rozporządzenie (WE) nr. 307/2008.
Sebastian Pękala
Specjalista ds. szkoleń
Aleksandra Schulz
Specjalista ds. szkoleń