Ustawa o tachografach

Data: 07.08.2018 r. Autor: LONTEX
 Szanowni Państwo,
 
informujemy, że 3 sierpnia 2018 została opublikowana w Ustawa o tachografach.
Opublikowany tekst ustawy znajduje się pod linkiem (klik).
 
 
Większość przepisów Ustawy wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r., część przepisów od dnia 3 września 2018.
Od 1 stycznia 2019 zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie napraw, instalacji i sprawdzania tachografów będą udzielane na nowych zasadach, m.in. zezwolenia dotyczące tachografów analogowych będą bezterminowe. Od 4 września 2018 wchodzą w życie m.in. przepisy dotyczące badań tachografów prowadzonych przez warsztaty na zlecenie służb kontrolnych. Warsztaty tachografów cyfrowych mogą prowadzić działalność na podstawie zezwoleń do 3 września 2020 roku. Zezwolenia na prowadzenie warsztatów tachografów analogowych zachowują ważność na okres na jaki zostały wydane pod warunkiem zachowania niezależności od prowadzonej działalności w zakresie transportu drogowego. Zezwolenia te mogą być też od dnia 1 stycznia 2019 przedłużone – na postawie postanowień przejściowych – na okres nie dłuższy niż do 3 września 2020 roku.
 
 
Do Ustawy o tachografach będą wydane nowe rozporządzenia regulujące szczegółowy tryb postępowania dla poszczególnych zagadnień.