Nowa ustawa o tachografach

Data: 03.09.2018 r. Autor: LONTEX
Szanowni Państwo,
 
w dniu 3 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowa Ustawa o tachografach. Ustawa ta w sposób kompleksowy reguluje sprawy związane z tachografami zastępując obecnie obowiązującą Ustawę o systemie tachografów cyfrowych oraz zapisy w Ustawie Prawo o Miarach, dotyczące tachografów analogowych. Część przepisów nowej ustawy, dotyczących głównie szkoleń dla personelu warsztatów obsługujących tachografy oraz badań wykonywanych przez te warsztaty na zlecenie służb kontrolnych, wchodzi w życie od 3 września br. Pozostałe przepisy wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. Warsztaty tachografów będą musiały dostosować swoją działalność do nowych wymagań do dnia 3 września 2020 r. Przepisy przewidują min. wprowadzenie obowiązku okresowych szkoleń dla techników warsztatu, obowiązek przeprowadzania badań mających wykrycie urządzeń do manipulacji danymi w tachografach na zlecenie służb kontrolnych. Warsztaty będą mogły również na czas określony zawiesić działalność, np. w przypadku braku odpowiedniego personelu.
 
Ustawa wprowadza również nowe obowiązki dla podmiotu prowadzącego działalność oraz techników warsztatu. W przypadku naruszenia obowiązków warsztatu wprowadzono kary finansowe, jedynie w drastycznych przypadkach naruszeń będzie cofane zezwolenie na prowadzenie warsztatu.
 
Bardzo istotną zmianą jest wprowadzenie jednego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie tachografów cyfrowych i analogowych. Zezwolenie to będzie wydawane bezterminowo, możliwe będzie uzyskanie zezwolenia na więcej niż jedną lokalizację. Powinno to w znaczny sposób obniżyć koszty związane z prowadzeniem tej działalności.
 
W dniu 3 września wchodzą w życie również dwa nowe Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii :
- z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szkoleń dla techników warsztatu
- z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania
 
 
Dla bieżącej działalności warsztatów szczególne znaczenie ma rozporządzenie w sprawie sprawie dodatkowych badań tachografu i doprowadzenia go do prawidłowego działania. Rozporządzenie to umożliwia, wraz z odpowiednimi zapisami w Ustawie o tachografach, służbom kontrolnym (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celno-Skarbowa, itp.) doprowadzenie do warsztatu pojazdu w celu przeprowadzenia dodatkowych badań mających na celu stwierdzenie, czy do tachografu są podłączone urządzenia do manipulacji. Ustalono stawki za poszczególne czynności, przy czym zdaniem LONTEX te stawki są za niskie, a sam zakres czynności jest zbyt ograniczony aby czynności te mogły zostać wykonane prawidłowo.
 
Opublikowane dokumenty znajdują się pod linkami: