Akcja wymiany urządzeń pokładowych Grundig

Data: 19.03.2018 r. Autor: LONTEX
 W nadchodzących tygodniach firma Toll Collect przeprowadzi akcję wymiany urządzeń pokładowych Grundig. W związku z tym pojazdy lub użytkownicy, których to dotyczy, otrzymają od nas polecenie kontroli z kodem analizy 25. Urządzenia pokładowe muszą zostać wymienione.
 
 
W przypadku urządzeń pokładowych Grundig utworzenie zapytania online a także uzyskanie zgody na wymianę nie jest konieczne.
 
Jeśli urządzenie pokładowe jest już zablokowane (na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat „BLOKADA DE”), blokada zostanie automatycznie zniesiona podczas wymiany urządzenia pokładowego Grundig.
 
Usługi zostaną rozliczone jako „Przypadek gwarancyjny” według załącznika 4 do umowy o współpracy z partnerem serwisowym.