Szkolenie dla kierowców -czas pracy oraz obsluga tachografow cyfrowych

 

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 1. Omówienie istotnych zmian i interpretacji przepisów.
2. Wymogi Rozporządzenia 561/2006 r.
3. Wymogi Ustawy o Czasie Pracy Kierowcy.
4. Taryfikator kar.
5. Zastosowanie art. 12/561/2006 r. (jak prawidłowo sporządzić tłumaczenie do powstałego naruszenia)
6. Interpretacje przepisów w wybranych krajach.
7. Omówienie najczęściej popełnianych błędów.
8. Ewidencji uzupełniającej czas pracy (zaświadczenia).
9. Rozporządzenie (EU) 165/2014 r.
10. Omówienie użytkowania funkcji OUT/PROM-KOLEJ.
11. Omówienie zasady „złotej minuty”.
12. Wymogi pobierania danych cyfrowych.
13. Analiza błędnych odczytów z karty kierowcy oraz tachografu.
14. Wykrywanie manipulacji tachografu cyfrowego przez ITD.
15. Wykrywanie braków w ewidencji przez ITD.
16. Wykrywanie błędów obsługi tachografu przez ITD.
17. Wpisy manualne do tachografu cyfrowego.
18. Symulacja pracy tachografu na walizce szkoleniowej.
19. Omówienie nowych generacji tachografów cyfrowych.
20. Najczęściej popełniane błędy na tachografie analogowym
21. Możliwa indywidualna konsultacja popełnionych naruszeń.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały:

 • Ściąga czasu pracy kierowcy.
• Lista przykładowych tłumaczeń w oparciu o art. 12/561/2006 r.
• Ściąga z obsługi tachografów cyfrowych.