Reklamacja produktu

Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady
 
Dotyczy Konsumentów: jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar bez wad. W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Na zasadach tam określonych Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową, bądź złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpić od umowy. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową ujawniony w ciągu 2 lat od jego dostarczenia, chyba że dla danego towaru określiliśmy dłuższy termin przydatności do użycia – w takim przypadku obowiązuje ten dłuższy termin. W razie braku zgodności towaru z umową powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@lontex.pl
  • na piśmie na adres: LONTEX GROUP Sp. z o.o., Ligocka 55, 43-502 Czechowice-Dziedzice
  • kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu: +48 512 416 495
Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są
dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.
 
Dotyczy Przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych zawierających umowę
bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego – tzw. „quasi-konsumenci", czyli przedsiębiorcy jednoosobowi korzystający z niektórych praw konsumentów):
 
  • uprawnienia z tytułu rękojmi zostają utracone, jeżeli nie zbadali Państwo towaru wczasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił nasniezwłocznie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomiono nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  • W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Reklamacje można składać drogą elektroniczną oraz pisemnie na adres wskazany powyżej.
Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i ich normalne następstwa, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. W stosunku do przedsiębiorców (z wyjątkiem przedsiębiorców jednoosobowych korzystających z niektórych praw konsumentów) nasza odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia łącznie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej z nami umowy sprzedaży.
 
Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 215 27 97, w godzinach 8:00-16:00.