Zmiany w czasie pracy kierowcy w związku z pandemią

Data: 18.03.2020 r. Autor: LONTEX
Od dzisiaj wprowadza się zmiany w czasie pracy kierowcy, stanowiące odstępstwo od tych jakie Państwo dotychczas przestrzegaliście. Poniżej informacja Ministra infrastruktury.
 
 
Informacja Ministra Infrastruktury dotycząca zawodowych kierowców
18.03.2020
 
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7 ww. rozporządzenia w stosunku do kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy. Te wyjątkowe środki są uzasadnione pandemią zakażeń koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)
 
 
 
Odstępstwa stosuje się od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwtenia 2020 r. 
Zgodnie z tymi odstępstwami:
  • dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
  •  tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust.2)
  • łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7).
Ze względu na wydłużenie czasu prowadzenia pojazdu z 9 do 11 godzin nie będą miały zastosowania odstępstwa w zakresie dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku.