WIELKA BRYTANIA: Tymczasowe wyłączenie dotyczące przepisów o czasu pracy i odpoczynku kierowców

Data: 08.10.2021 r. Autor: LONTEX
Informujemy o tymczasowym wyłączeniu dot. przepisów o czasu pracy i odpoczynku kierowców, wprowadzonym w Zjednoczonym Królestwie, zgodnie z Umową o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Rozluźnienie przepisów obowiązuje od 4 do 31 października 2021 r., w stosunku do wszystkich kierowców transportu ciężkiego przemieszczających się w Wielkiej Brytanii. Uzasadnieniem są wyjątkowe okoliczności wynikające z braku kierowców samochodów ciężarowych oraz związane z tym zakłócenie zapewnienia dostaw paliw w sektorze transportowym, powodujące dotkliwe konsekwencje dla łańcucha dostaw.
 
 
 
Odstępstwa od stosowania niektórych przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku w UK:
  • Dzienny limit jazdy może zostać zwiększony z 9 godzin do 10 godzin do 4 razy w tygodniu (zamiast normalnego dozwolonego wzrostu do 10 godzin dwa razy w tygodniu) – wszystkie pozostałe dzienne limity jazdy pozostają na poziomie 9 godzin

    LUB

    Zastąpienie wymogu korzystania z co najmniej 2 tygodniowych okresów odpoczynku, w tym co najmniej jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w wymiarze co najmniej 45 godzin w okresie 2 tygodni, alternatywnym dopuszczalnym rozkładem tygodniowych okresów odpoczynku, jak określono poniżej, oraz zwiększeniem dwutygodniowego limitu jazdy od 90 do 99 godzin.
 
Alternatywny rozkład tygodniowych okresów odpoczynku:
  • Regularny tygodniowy okres odpoczynku nie jest wymagany w okresie 2 tygodni, pod warunkiem wykorzystania 2 skróconych tygodniowych okresów odpoczynku trwających co najmniej 24 godziny
  • Po tym okresie i przed końcem kolejnych dwóch tygodni należy wykorzystać dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku. Jednakże każde skrócenie tygodniowego odpoczynku jest rekompensowane w normalny sposób przez równoważny okres odpoczynku wykorzystany przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu
  • Ponadto każdy odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku powinien być połączony z regularnym tygodniowym okresem odpoczynku wynoszącym co najmniej 45 godzin (który może być podzielony na dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku)
 
Należy również pamiętać o obowiązku zgłoszenia opcji korzystania z odstępstw zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 
Operators must notify the DfT if this relaxation is used by completing:
 
 
If you have already notified DfT about the use of the relaxation in operation up to 3 October, you must still complete and submit this form if you intend to make use of the relaxation during the period up until 31 October.
 
2. A follow-up notification of relaxation form (until 31 October 2021), which must be emailed to RSSSFOLRCOVID19@dft.gov.uk one week after the end of the period of relaxation and by 7 November 2021 at the latest.
 
 
Więcej informacji na stronie: www.gov.uk