Uwaga! Opublikowano Rozporządzenie w sprawie urządzeń do sprawdzania i napraw tachografów

Data: 13.05.2019 r. Autor: LONTEX