Wysyłka dokumentów na aplikację mobilną kierowcy!

Data: 13.02.2020 r. Autor: LONTEX
Ile razy zdarzyło się, że kierowca wyjechał bez niezbędnej dokumentacji w trasę? Brak przetłumaczonej umowy? Brak zaświadczenia A1? Czy choćby brak certyfikatu oddelegowania? Jak wiadomo, część krajów za pracę na terenie Unii Europejskiej wymaga wypłacania potwierdzonej odpowiednim certyfikatem stawki minimalnej zgodnej ze stawką Państwa, w którym wykonywana jest praca. Brak takiego dokumentu wiąże się z nałożeniem kary finansowej.
 
Wprowadzenie funkcji wysyłki dokumentów z aplikacji webowej Lontex Telematics na aplikację mobilną kierowcy pozwoli na szybkie i bezproblemowe przesłanie dokumentów do kierowcy, jednocześnie posiadając historię dokumentacji w jednym, dobrze zabezpieczonym miejscu. Aplikacja Lontex TM archiwizuje wszystkie dokumenty, pliki DDD jak również komunikację z kierowcą. Możliwość wysyłki i potwierdzenia odbioru niezbędnych dokumentów oraz komunikatów jest na wyciągnięcie ręki z każdego punktu na świecie.
 
Aplikacja mobilna dostępna do pobrania pod nazwą Lontex TM w sklepach:
 
Życzymy szerokiej i bezproblemowej drogi!