Tak było na MASTER TRUCK 2020! Zdjęcia i statystyki z konkursu

Data: 22.07.2020 r. Autor: LONTEX
W miniony weekend odbyło się wydarzenie MASTER TRUCK 2020. Można było nas odwiedzić na specjalnie przygotowanym stoisku, gdzie prezentowaliśmy między innymi akcesoria Tekson, VDO, pistolety do przedmuchiwania, zwijaki do pasów i akcesoria BHP. Nasz zespół bardzo dziękuje za miłe rozmowy i możliwość nawiązania nowych znajomości w branży. Organizatorom gratulujemy przygotowania tak świetnego i niezapomnianego wydarzenia.
 
 
 

"WZOROWY KIEROWCA 2020" - Zwycięzcy

Z naszego ramienia odbył się także konkurs "Wzorowy Kierowca 2019", w którym przewidziane zostały atrakcyjne nagrody. Jak podczas przednich edycji konkursu i w tym roku zainteresowanie uczestników przerosło nasze oczekiwania. W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu uczestników wśród, których wykryliśmy sporo wykroczeń, wynikających głównie z niewiedzy. Przyczyna, skutki oraz tok prawidłowego postępowania wykrytych wykroczeń zostały indywidualnie omówione z każdym uczestnikiem, dlatego za rok oczekujemy progresu podczas kolejnej edycji konkursu – na który serdecznie zapraszamy. Celem konkursu było zwiększenie świadomości kierowców co do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących norm czasu pracy, odpoczynków oraz obsługi tachografów – co ma przyczynić się do zwiększenia „spokoju” kierowcy choćby w przypadku kontroli drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.
 
Wyłoniliśmy następujących zwycięzców:
 
I miejsce - Wojciech Stefańczyk - Wzorowy kierowca 2020
Nagroda główna: Przejazd LAMBORGHINI GALLARDO
 
II miejsce - Damian Stefańczyk
Nagroda główna: DEFENSIVE DRIVING
 
III miejsce - Mateusz Kruczek
Nagroda główna: Klucz przekładniowy TEKSON
 
 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy szerokiej drogi i dalszej bezpiecznej jazdy!
 
 
 
 
 

"WZOROWY KIEROWCA 2020" - Kilka danych statystycznych

dotyczących wykrytych wykroczeń bazując na punktacji „Oceny ryzyka w zakresie występowania naruszeń” (kontrola danych z okresu 1 roku):
 
 
• BARDZO POWAŻNE WYKROCZENIA: 3177 pkt
 
Większość, bo aż 3104 pkt wynika z błędów obsługi tachografów co okazuje się jest zmorą wielu kierowców. Błędy polegają na nieprawidłowym wpisie manualnym, błędnym wpisie kraju rozpoczęcia lub zakończenia zmiany, brakiem prawidłowego operowania selektorem tachografu w zakresie aktywności czy też nieprawidłowym zastosowanie funkcji „specjalnych” taki jak OUT, PROM/KOLEJ.
36 pkt – Ograniczenie czasu pracy do 10 godzin, jeśli wystąpiła praca w porze nocnej
28 pkt - Niespełnienie wymogu odpoczynku najpóźniej wraz 6 godz. pracy
9 pkt – Okresy prowadzenia pojazdu
 
 
• POWAŻNE NARUSZENIA: 181 pkt.
 
145 pkt – Ograniczenie czasu pracy do 10 godzin, jeśli wystąpiła praca w porze nocnej
21 pkt - Niespełnienie wymogu odpoczynku najpóźniej wraz 6 godz. pracy
10 pkt - Niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone
5 pkt - Przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenia pojazdu wynoszącego 4,5 godz.
 
 
• MNIEJSZEJ WAGI NARUSZENIA: 144 pkt.
 
85 pkt. - wykroczenia dotyczące przekroczenia odcinka jazdy 4:30 min. (o czas do 30 min.)
25 pkt. - za niespełnienie wymogu odebrania dziennego okresu odpoczynku 9 godz. (o czas do 1 godz.)
17 pkt. - za przekroczenie przedłużonego czasu prowadzenia pojazdu 10 godz. (o czas do 1 godz.)
10 pkt. - Niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku
5 pkt. - Niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone
2 pkt. - Niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej (o czas do 1 godz.)
1 pkt - Niespełnienie wymogu 45 godz. tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone
 
 
 
Ciekawą informacją je to, że gdyby wszyscy kierowcy biorący udział w konkursie byli kontrolowani na drodze co 28 dni, wówczas suma nałożonych kar finansowych wyniosłaby:
312 tys. złotych (Polska)
212 tys. euro (Niemcy)