Szkolenia dla kierowców w Białymstoku

Data: 14.07.2020 r. Autor: LONTEX
 
Zapraszamy na szkolenie z czasu pracy kierowcy i obsługi tachografów cyfrowych dedykowane dla kierowców zawodowych, skupiające uwagę na analizie danych archiwalnych zarejestrowanych na karcie kierowcy. Szkolenie odbedzie się w Białymstoku. Podczas szkolenie poruszymy kwestie częstych problemów interpretacyjnych dotyczących norm czasu pracy kierowcy, konstrukcji usprawnień na wypadek popełnionych wykroczeń, obsługi tachografów cyfrowych oraz analogowych (ćwiczenia na symulatorach).
 
 
 

Terminy szkoleń:

28.08.2020 r.
29.08.2020 r.
 

Cena - 199zł netto / os.

 

Czas trwania szkolenia: około 6 h

 

Przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 
 1. Zmiana taryfikatorów po 3 września 2018 r.
 2. Naruszenia mogące spowodować utratę dobrej reputacji firmy wg klasyfikacji naruszeń.
 3. Omówienie istotnych zmian i interpretacji przepisów.
 4. Normy czasu pracy kierowców zgodne z Rozporządzeniem (WE) 561/2006.
 5. Normy czasu pracy kierowców zgodne z Ustawą o Czasie Pracy Kierowcy.
 6. Wyłączenia z zakresu stosowania Rozporządzenia 561/2006.
 7. Prawidłowe zastosowanie funkcji tachografu OUT.
 8. Zakres obowiązków kierowców.
 9. Wymogi pobierania danych cyfrowych.
 10. Analiza błędnych odczytów z karty kierowcy oraz tachografu.
 11. Tworzenie ewidencji uzupełniającej czas pracy.
 12. Nadużycia generowanie przez błędy w obsłudze tachografu.
 13. Najczęściej popełniane wykroczenia kierowców.
 14. Rozporządzenie (EU) 165/2014 r. (rejestr wystawionych zaświadczeń).
 15. Zastosowanie (EU) Art. 12/561/2006 (czyli jak prawidło sporządzić tłumaczenie do powstałego wykroczenia).
 16. Omówienie zasady „złotej minuty”.
 17. Obsługa tachografów cyfrowych (teoria oraz praktyka na symulatorach)
 18. Jak prawidłowo odczytywać wskazania tachografu? (funkcja VDO Counter)
 19. Jakie kody błędów tachografu są istotne?
 20. Jak czytać piktogramy na wydrukach z karty kierowcy oraz tachografu?
 21. W jakich przypadkach kalibracja tachografu jest obowiązkowa?
 22. Co należy zrobić w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub końca ważności karty kierowcy?
 23. Co należy zrobić w przypadku uszkodzenia lub wadliwego działania tachografu?
 24. Jakie zmiany weszły wraz z tachografami SMART 4.0 ? (data instalacji 15.06.2019)
 25. Indywidualna analiza danych z karty kierowcy oraz omówienie powstałych wykroczeń.
 
 
 
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie wypełnionego FORMULARZA na poniższy adres e-mail.
 
Karolina Hess
M:+48 797 004 286
P: +48 32 215 27 97 ext. 71 fax. 28
k.hess@lontex.pl