Standard Bezpośredniej Widoczności (Direct Vision Standard, DVS)

Data: 15.01.2021 r. Autor: LONTEX
Od 1 marca 2021r. będą egzekwowane przepisy dotyczące Standardu Bezpośredniej Widoczności (Direct Vision Standard, DVS) wprowadzone w Londynie (UK) przez TfL (Transport for London – jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego Wielkiego Londynu odpowiedzialna za kwestie transportu, w tym komunikacji publicznej) w celu zmniejszenia liczby wypadków spowodowanych przez rowerzystów w martwych polach wokół samochodów ciężarowych.
 
Oznacza to, że wszystkie pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12 ton będą wymagały pozwolenia na wjazd do Wielkiego Londynu, w tym pojazdy spoza UK, jeśli pojazd nie będzie spełniał wymogów DVS w ocenie skali gwiazdkowej. System oparty jest na liczbie gwiazdek od 0 do 5, która ocenia poziom widoczności kierowcy z kabiny w stosunku do innych użytkowników drogi. Producent pojazdu klasyfikuje pojazd pewną liczbą gwiazdek. Ta ocena w skali 0-5 odnosi się do stanu, w jakim pojazd opuścił linię produkcyjną i nie uwzględnia urządzeń bezpieczeństwa, które zostały zamontowane później. Wyposażenie w urządzenie bezpieczeństwa nie zmieni oceny pojazdu w skali gwiazdkowej, ale pozwoli na wjazd do Wielkiego Londynu.
 
W przypadku pojazdu ciężarowego o ocenie od jednej do pięciu gwiazdek, będzie można ubiegać się o pozwolenie bez konieczności przedstawiania dodatkowych dowodów spełnienia wymagań DVS.
 
Pojazdy ciężarowe o zerowej ocenie będą musiały zainstalować dodatkowe urządzenia do widzenia pośredniego, w tym montowanie kamer, dodatkowe lusterka, boczne zabezpieczenia przed wjechaniem pod pojazd, alarmy dźwiękowe, gdy pojazd skręca w lewo i czujniki, zgodnie z wymaganiami DVS.
 
Okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do ruchu pojazdów ciężarowych zależy od tego, czy pojazd spełnia minimalne wymagania DVS, czy też został dopuszczony do ruchu jako spełniający warunki Bezpiecznego Systemu:
 
  • pojazdy sklasyfikowane jedną lub dwoma gwiazdkami lub te, które zostały uznane za spełniający warunki Bezpiecznego Systemu, otrzymają pozwolenie na okres do 2024r.;
  • pojazdy sklasyfikowane trzema, czterema lub pięciu gwiazdkami, otrzymają pozwolenie na okres 10 lat.
 
Mapa określająca obszar Londynu objętego przepisami i gdzie będą obowiązywały pozwolenia znajduję się na stronie TfL pod linkiem: KLIKNIJ
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie TfL pod linkiem: KLIKNIJ
 
Źródło: TLP - Transport i Logistyka Polska
 

 

Informujemy, że posiadamy w swojej ofercie systemy spełniające wymagania DVS oraz wykonujemy montaż urządzeń w pojazdach.