Przepisy zakazujące korzystania z dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku we Francji

Data: 29.09.2020 r. Autor: LONTEX
W załączniku przedstawiamy oficjalne stanowisko francuskiego Ministerstwa Ekologii w sprawie zakazu odbioru odpoczynków dziennych i tygodniowych w pojazdach do 3,5t DMC.
 
Najistotniejsze postanowienia dotyczą:
  1.  Zakaz odbioru odpoczynku dziennego i tygodniowego w pojeździe do 3,5t DMC (niezależnie od rodzaju kabiny),
  2.  Zakaz odbioru odpoczynku alternatywnego (np. w namiocie, śpiworze) – konieczność zapewnienia godnych warunków sanitarnych i noclegowych. Odpowiedzialność za to wymaganie ponosi pracodawca,
  3.  Konieczność przedstawienia poniesionego kosztu za nocleg (potwierdzenie odbioru odpoczynku w higienicznych warunkach noclegowych)
  4.  Możliwość nałożenia kary od 1500 – 3000€ (w przypadku kolejnego naruszenia)
  5.  Możliwość zatrzymania pojazdu i wpłacenie kaucji 750€ za każde naruszenie.
  6.  W wyjątkowych przypadkach Sąd może ustanowić karę 1 roku pozbawienia wolności i karę w wysokości 30 tyś €.
-----