Potwierdzono datę wydawania kart warsztatowych drugiej generacji

Data: 11.03.2019 r. Autor: LONTEX
Informujemy, iż 8 marca zostało wydane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII w sprawie wzoru certyfikatu technika warsztatu co skutkuje możliwością wydawania certyfikatów przez Główny Urząd Miar. 
 
Dodatkowo 11 marca 2019 roku w Głównym Urzędzie Miar odbyło się kolejne spotkanie grupy ds. tachografów KZM ds. Regulacji Rynku.
 
W trakcie spotkania przedstawiciele PWPW poinformowali, że karty warsztatowe drugiej generacji będą wydawane od dnia 18 kwietnia 2019 roku.
 
Wnioski można składać już dzisiaj na dotychczas obowiązujących formularzach z wyraźnym dopiskiem „KARTA DRUGIEJ GENERACJI”.
 
Zachęcamy do lektury poprzedniej wiadomości: