Obostrzenia COVID-19 w branży transportu - AKTUALIZACJA 06.04

Data: 06.03.2021 r. Autor: LONTEX

Najnowsze aktualizacje:

06.04.2021 - NIEMCY -  informacja o deklaracji zastępczej 

06.04.2021 - WŁOCHY - Kierowcy zwolnieni z testu na covid-19, wymagane zaświadczenie

06.04.2021 - WIELKA BRYTANIA - nowe przepisy dotyczące testów na COVID-19 dla kierowców

 

 


AUSTRIA: 10 dniowa kwarantanna oraz wynik testu, kierowcy zwolnieni. 


Osoby wjeżdżające do Austrii z krajów o podwyższonym ryzyku muszą posiadać przy sobie odpowiednie zaświadczenie lekarskie potwierdzające negatywny wynik testu na covid-19 (w j. angielskim lub niemieckim). Dodatkowo, muszą przebyć 10 dniową kwarantannę.
 
Polska obecnie nie znajduje się na liście krajów bezpiecznych, jednak w transporcie międzynarodowym kierowcy z obowiązków posiadania wyniku testu oraz odbycia 10 dniowej kwarantanny są zwolnieni.
 
Oczywiście, muszą zachować odpowiedni reżim sanitarny,
 
 
 
 
 

BELGIA: obowiązek zgłoszenia kierowcy online


 Od dnia 1 marca 2021 zgodnie z wprowadzonym 26 stycznia 2021 królewskim dekretem belgijskim podróże do i z Belgii bez ważnego powodu są zakazane.
 
 
Kierowcy w transporcie międzynarodowym odbywający podróż służbową mają pozwolenie na wjazd – jednak muszą posiadać ważne oświadczenie (sworn statement) w wersji papierowej lub online, dostępnej w:
 
Z obowiązku posiadania oświadczenie kierowcy zawodowi nie są zwolnieni, mogą jednak poruszać się po terytorium Belgii na 1 i tym samym zaświadczeniu przez cały okres, nie ma potrzeby generowania nowego oświadczenia przez każdym wyjazdem.
 
 
Inne dozwolone podróże do/z Belgii:
 • podróż w celach zawodowych
 • podróże odbywane przez dyplomatów, ministrów, szefów państw i rządów; podróże odbywane przez pracowników organizacji i instytucji międzynarodowych oraz osoby zaproszone przez organizacje i instytucje międzynarodowe; podróże odbywane przez pracowników placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz osoby zaproszone przez te placówki; podróże odbywane przez posłów do Parlamentu Europejskiego w trakcie pełnienia przez nich obowiązków służbowych
 • podróż z ważnych powodów rodzinnych
 • podróż z przyczyn humanitarnych
 • podróż związana z nauką
 • podróże stanowiące część codziennego życia w gminach i regionach przygranicznych
 • podróż w celu opieki nad zwierzętami
 • podróż w związku z obowiązkami prawnymi
 • podróż w celu dokonania pilnych napraw w związku z bezpieczeństwem pojazdu
 • podróż w związku z przeprowadzką
 • podróż w celach tranzytowych
 
 
 
 

CZECHY: formularz lokalizacyjny i test na covid-19 – kierowcy zwolnieni.


Od 05.02. 2021 Czechy wprowadzają nowy formularz lokalizacyjny oraz wymagają okazania negatywnego wyniku na covid19.
 
Kierowcy międzynarodowi są jednak zwolnieni z powyższych wymogów. Muszą jednak posiadać przy sobie ważny certyfikat dla personelu w transporcie międzynarodowym.
 
Wszystkie osoby, które będą miały możliwość przekroczenia granicy z Czechami – przy pobycie trwającym ponad 12 godzin na terenie kraju będą zobowiązane do wypełniani formularza lokalizacyjnego oraz wykonania testu na covid-19.
 
Certyfikat dla kierowców w transporcie dostępny pod adresem dostępny TUTAJ.
 
 
 
 
 

FRANCJA: GODZINA POLICYJNA + ZAŚWIADCZENIA DLA KIEROWCY + INFORMACJE DLA WJEŻDŻAJĄCYCH DO FRANCJI Z WIELKIEJ BRYTANII


Informujemy, że na terenie całej Francji został zmieniony czas obowiązywania godziny policyjnej. Aktualnie, godzina policyjna obowiązuje od 18.00 godz. do 6.00 godz.
Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępniło również aktualne zaświadczenia, jakie musza posiadać kierowcy, którzy wykonują przewozy na terenie Francji (w tym także tranzyt) muszą posiadać przy sobie dokumenty.
 
Poniżej znajdują się aktualnie obowiązujące certyfikaty wraz z tłumaczeniem, tj.:
 
W czasie przerw lub w przypadku zakupów np. w supermarkecie, kierowca powinien również wypełnić w Internecie imienne zaświadczenie o odbytej podróży, niezależnie od wykonywanej przez niego pracy.
 
UWAGA : Kierowcy prowadzący działalność na własny rachunek powinni posiadać wypełnione Międzynarodowe świadectwo podróży.
 
Dodatkowo niezbędne jest posiadanie dokumentu uzasadniającego skorzystanie wyjątku z zakazu przemieszczania się, np. Wypis Z CEIDG oraz dokumenty przewozowe.
 
Zaświadczenia są dostępne w różnych formatach (w tym zgłoszenia online), na stronie:
 
 

 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW WJEŻDŻAJACYCH DO FRANCJI Z WIELKIEJ BRYTANII

Poniżej przekazujemy kolejny formularz „covidowy”, który został przeznaczony dla osób wjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Francji (w załączeniu folder WB_FR Covid). Podróżni, w tym między innymi kierowcy w transporcie towarów, będą proszeni o przedstawienie wypełnionej deklaracji dotyczącej braku symptomów COVID-19 lub kontaktu z osobami zarażonymi oraz oświadczenie uzasadniające podróż.
 
Druki należy przekazać kierowcom w formie papierowej z wytycznymi jak mają je wypełnić. Druk jest deklaracją indywidualną, wypełniają ją sami kierowcy.
 
Przesłana deklaracja powinna być również dostępna przed przekroczeniem granicy na terenie Wielkiej Brytanii.
Na teren Zjednoczonego Królestwa można nadal wjechać po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza lokalizacyjnego, który znajduje się pod linkiem:
 
Formularz należy wypełnić z wyprzedzeniem 48 godzin przed wjazdem do UK i należy okazać wersję cyfrową lub drukowaną formularza po przybyciu na granicę Wielkiej Brytanii.
 
Kierowcy w transporcie towarów nie są objęci obowiązkiem wykonania testu na obecność koronawirusa przed wjazdem do Wielkiej Brytanii.
 
W trakcie powrotu z terytorium Wielkiej Brytanii przez Francję, warunkiem przekroczenia granicy jest przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa. Musi on być wykonany co najwyżej 72 godziny przed przekroczeniem granicy. W przypadku braku testu PCR będą akceptowane testy genetyczne wrażliwe na wariant VUI-2020-12-01. Na tą chwilę w pobliżu przejść kierowcy są nadal poddawani bezpłatnym testom na obecność koronawirusa.
 
Przypominamy, że niezastosowanie się do tych środków skutkuje:
 • Pierwsza sankcja: grzywna w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku sporu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)
 • W przypadku kolejnego wykroczenia w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku sporu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)
 • Po 3 wykroczeniach w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
 
 
 
 

HOLANDIA – wprowadzenie pory nocnej od 23.01.2021 r.


Od 23 stycznia do 9 lutego na terytorium Królestwa Niderlandów obowiązuje godzina policyjna od 21:00 do 4:30. Kierowcy w trakcie wykonywania czynności transportowych wystarczy dokument przewozowy CMR. Są wyłączeni z obowiązku posiadania deklaracji: własnej oraz pracodawcy, które poświadczają o służbowym powodzie przemieszczania się.
 
W przypadku wjazdu na terytorium NL w godz. pory nocnej (21:00 do 4:30) należy posiadać ważne deklaracje:
 
Obie deklaracje można mieć ze sobą w formie cyfrowej.
 
Jednocześnie informujemy, że osoby podróżujące do Królestwa Niderlandów z takich krajów jak UK, Irlandia oraz RPA będą musieli wykonać szybki test na covid-19 bezpośrednio przed wjazdem na teren kraju.
 
Pracownicy transportu – również będą musieli wykonać testy.
 
 
 
 

IRLANDIA – Od 16.01.2021 wymagany negatywny test na COVID-19!


Od 16 stycznia 2021 r. wszystkie osoby przyjeżdżające do Irlandii muszą okazać negatywny wynik testu na COVID-19. Test musi zostać wykonany 72h przed wjazdem.
 
Zwolnienie z obowiązku testu dotyczy:
 • Pracowników w transporcie międzynarodowym
 • Podróżujących tranzytem lub osoby nie opuszczające terenu lotniska
 • Dzieci do lat 6
Brak okazania negatywnego wyniku testu może skutkować mandatem w wysokości 2,500€ lub karą do 6 miesięcy pozbawienia wolności.
 
 
 
 

NIEMCY od 14.01.2021 r. – rejestracja kierowców wjeżdżających na teren Niemiec, od 2.03.2021 r. dodatkowe ograniczenia we wjeździe/przejeździe z Francji


 Niemieckie rozporządzenie obowiązujące od 14.01.2021 r. w dalszym ciągu przewiduje zwolnienie z rejestracji kierowców (przy wjeździe na terytorium Niemiec) przewożących towary i ludzi w transporcie drogowym, kolejowym, morskim oraz lotniczym – w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych (par.2 ust.1 pkt 4 rozporządzenia) w przypadku wjazdów z krajów o podwyższonym ryzyku.
Polska obecnie jest w grupie krajów o podwyższonym (nie wysokim!) ryzyku – obowiązek więc nie występuje.
 
Niestety w przypadku wjazdu z krajów o szczególnie wysokim ryzyku zachorowań lub mutacji wirusa obowiązek zgłaszania kierowców jest wymagany. Obecnie do takich krajów zaliczamy:
 • Wielką Brytanię
 • Irlandię
 • RPA
 • Brazylię
Zgłoszenia wjazdu należy wykonać na stronie: www.einreiseanmeldung.de
Uaktualniania lista krajów dostępna jest TUTAJ.
 
(Archiwalne) W związku problemem na platformie online, powstałym ze względu na zmiany prawne – strona sugeruje wysłanie kierowcy na 10 dniową kwarantannę, co jest ewidentnie błędem. Zalecamy wypełnienie druku w wersji papierowej oraz dostarczenie go kierowcy do kabiny pojazdu. Zgłoszenie zastępcze w wersji papierowej dostępne jest TUTAJ.
 
Aktualne informacje na polskiej stronie rządowej:
 
 
 

WAŻNA INFORMACJA DOT. WJAZDU DO NIEMIEC - 15.02.2021

Od 14.02 (niedziela) Czechy, Tyrol (Austria) oraz Słowacja będą uznane przez władze niemieckie jako obszary podwyższonego ryzyka ze względu na występujące mutacje.
 
Oznacza to, że kierowcy zawodowi podróżujący z tych regionów gdy przewożą ładunki do DE lub przejeżdżają przez DE tranzytem będą zobowiązani:
 1. posiadać przy sobie test wykonany 48h przed wjazdem oraz
 2. potwierdzenie rejestracji wjazdu/przejazdu na www.einreiseanmeldung.de
Ważna informacja: Zwolnienie z kwarantanny w DE dla kierowców zawodowych wjeżdżających z obszarów mutacji ciągle obowiązuje, ale tylko gdy kierowcy zawodowi przejeżdżają w tranzycie lub wjeżdżają do Niemiec/na obszar ryzyka ze względu na występujące mutacje na mniej niż 72h.
 
Od niedzieli 14.02 zapowiadane są wzmożone kontrole na granicach z Austrią i Czechami mające na celu sprawdzanie stosowania się do przepisów epidemiologicznych.
 Co ważne, obowiązek posiadania testu i rejestracji dotyczy również tych kierowców, którzy „tylko” przejeżdżają przez obszar mutacji tranzytem, ale mają zamiar wjechać do Niemiec lub przez nie przejechać.
 
Spodziewamy się, że doprowadzi to do stworzenia się korków przed wjazdem do Niemiec. Dlatego sugerujemy, żeby uwzględniać nowe warunki wjazdu do Niemiec z AT i CZ przy planowaniu tras.
 
Informacja ws. sytuacji na DE przejściach granicznych:
 • Bundespolizei przygotowuje się do wprowadzenia tymczasowych kontroli granicznych na granicach wewnętrznych DE z AT i CZ;
 • oficjalnej decyzji o przywróceniu kontroli jeszcze jednak nie ma. Jak tylko ta decyzja zapadnie, to zostanie to niezwłocznie zgłoszone do KE (zgodnie z kodeksem granicznym Schengen).
 
Informacje w sprawie nowych obostrzeń na granicy Bawarii z Tyrolem:
 
 • Służby austriackie starają się ściśle monitorować sytuację na przejściach granicznych Tyrolu z Bawarią. Nie znają jeszcze dokładnej skali problemu, ale oceniają, że w razie skrupulatnej kontroli granicznej prowadzonej przez stronę niemiecką, korek może osiągnąć liczbę ok. 5000 tirów.
 • Austriacy powołali wspólny z Bawarczykami grupę zajmującą się monitorowaniem i oceną tranzytu. Analizowane są billingi opłat przejazdowych.
 • Dziennie ok. 5000 Austriaków pokonuje granicę z Bawarią w celu pracy lub nauki. W większości jest to wysoko wykwalifikowany personel w tym medyczny (lekarze, pielęgniarki) oraz wykładowcy, studenci i uczniowie. Do Austrii dziennie udaje się ok. 3000 Bawarczyków.
 
Informacja nt. testów:
Aktualnie wymogi Instytutu Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. W przypadku gdy szybki test antygenowy nie spełnia powyższych kryteriów to nie będzie on akceptowany. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone.
Jednocześnie informujemy, iż nasze służby konsularne w Niemczech (Monachium, Berlin), w Austrii, w Czechach, na Słowacji, we Włoszech zostały w pełni zmobilizowane i będą pomagać naszych kierowcom w sytuacji zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy konsularnej.
 
 

 NIEMCY - OD 2.03 DODATKOWE OGRANICZENIA WE WJEŹDZIE/PRZEJEŹDZIE Z FRANCJI

Niemiecki Instytut Roberta Kocha informuje, że Francuski departament Mozela zostanie od 2 marca br. zakwalifikowany przez władze niemieckie jako obszary podwyższonego ryzyka ze względu na występujące mutacje COVID-19. Oznacza to, że wjazd z wymienionego obszaru do Niemiec (w ruchu tranzytowym, w transporcie międzynarodowym) będzie wiązał się z obowiązkiem:
 
 1. rejestracji na stronie einreiseanmeldung.de (w przypadku problemów z elektroniczną rejestracją, można stosować papierową deklarację zastępczą)
 2. posiadania negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19 (nie starszego niż 48h) - aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą jednak spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%
Pełna lista adresów punktów pobrań we Francji (tylko po francusku) znajduje się TUTAJ. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Przy okazaniu karty EKUZ testy powinny być bezpłatne, ale trzeba się liczyć z brakiem wiedzy o tym w niektórych miejscach.
 
 
 

INFORMACJA O DEKLARACJI ZASTĘPCZEJ DLA NIEMIEC - informacja 06.04.2021

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie niemieckiego Ministerstwa Zdrowia, w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z wypełnieniem formularza cyfrowego, stosujemy formularz papierowy zastępczy. W rubryce „miejsce przebywania w Niemczech” wpisujemy „Transportdienstleistungen – Nur Fahfzeug”. Formularz należy wydrukować i mieć przy sobie cały czas.
 
 
 
 
 

NORWEGIA – rejestracja kierowców przed wjazdem, zwolnienie z testu na COVID-19


 W Norwegii od 2 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, które dotyczą zarejestrowania kierowców zawodowych przed wjazdem na teren Norwegii na stronie: https://reg.entrynorway.no/
 
Jednocześnie kierowcy w transporcie międzynarodowym są zwolnieni z kwarantanny, oraz obowiązku okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19.
 
Powyższe wyłączenia dla kierowców zawodowych zawarte są w norweskiej ustawie covid-19-forskriften (dokładna nazwa: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet).
 
 
 
 

SŁOWACJA: wymagane zaświadczenie o podróży służbowej


 Kierowcy w transporcie międzynarodowym są zwolnieni z okazania negatywnego testu na covid-19. Jednocześnie muszą posiadać ważny certyfikat dla kierowców/personelu dla transportu drogowego – załącznik nr 3 komunikatu KE, dostępny jest TUTAJ.
 
Pracownicy transportu podróżujący do Słowacji – innym środkiem transportu muszą posiadać powyższy certyfikat.
 
Informujemy, że kierowcy są zwolnieni z wykonania testu, pod warunkiem, że ich czas pobytu na terenie Słowacji nie przekroczy 48 godzin od wjazdu.
 
 
 
 

SZWAJCARIA: rejestracja online osób wjeżdżających na teren kraju


 Od 08.02.2021, osoby wjeżdżające na teren Szwajcarii zobowiązane są do zarejestrowania swojego pobytu i zgłoszenia elektronicznego na stronie: https://swissplf.admin.ch/home
 
W przypadku podróży lotniczej oraz wjazdu z kraju o podwyższonym ryzyku muszą oni wykonać test na covid-19.
 
Oczywiście, kierowcy w transporcie międzynarodowym są zwolnieni z powyższego obowiązku, przewóz osób lub towarów może trwać maksymalnie 24h – na terenie kraju.
 
 
 
 
 

WIELKA BRYTANIA: zgłoszenie wjazdu kierowcy online, 06.04.2021 - nowe przepisy dotyczące testów na COVID-19


Dnia 05.11.2020 Wielka Brytania wprowadziła obowiązek 14 dniowej kwarantanny, kierowcy w transporcie międzynarodowym są z niej zwolnieni – w celu zwolnienia należy zgłosić kierowcę online za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego:
 
Zgłoszenie musi zostać wykonany nie wcześniej niż 48h przed wjazdem kierowcy na teren UK.
 
Od 18 stycznia, od godziny 4:00 osoby wjeżdżające do Anglii promem, pociągiem lub drogą lotniczą mają obowiązek okazania negatywnego testu na koronawirusa, który musi zostać wykonany do 72h przed wjazdem. Obowiązek ten nie dotyczy kierowców w transporcie międzynarodowym – towarów.
 
 
 

 WIELKA BRYTANIA - NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE TESTÓW NA COVID-19 DLA KIEROWCÓW - informacja 06.04.2021

Władze brytyjskie zdecydowały, że od 6 kwietnia br. (wtorek) kierowcy podróżujący do Wielkiej Brytanii będą musieli przeprowadzać testy na covid-19 w sytuacji, gdy ich pobyt w UK będzie dłuższy niż 48 godzin.
 
 
W przypadku pobytu w UK powyżej 48 godzin pierwszy test należy przeprowadzić w przeciągu dwóch dni, a następne testy należy robić co trzy dni. Obowiązek ten dotyczy kierowców pojazdów ciężarowych, busów oraz lekkich pojazdów dostawczych. Kara za brak wyniku testu na covid-19 wynosi 2000 GBP. Testów nie trzeba przeprowadzać, jeśli pobyt kierowcy w UK będzie krótszy niż 48 godzin.
 
 
Więcej informacji znajduje się na brytyjskiej stronie rządowej:
 
 
Dodatkowo, informacje o punktach na terenie UK, w których przeprowadzane są bezpłatne testy na covid-19 znajdują się na stronie:
 
 
 

WŁOCHY: Kierowcy zwolnieni z testu na covid-19, wymagane zaświadczenie


Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Republik Włoskiej z 3 grudnia, kierowcy w transporcie międzynarodowym są zwolnieni z obowiązku wykonywania testów na covid-19 oraz kwarantanny. Wymagane jest jednak nowe zaświadczenie oraz umowa o pracę (dokument potwierdzający zatrudnienie). Kierowcy, przed przekroczeniem granicy muszą zostać zgłoszeni do odpowiedniej jednostki ASL drogą milową lub telefoniczną.
 
 
Zaświadczenie wypełnia zarówno kierowca jak i pracodawca.
 
 
Dodatkowo, kierowcy, którzy w czasie 14 dni przebywali w Wielkiej Brytanii są zobowiązani do wykonania testu na covid-19 w ciągu 48 godzin – od wjazdu, bezpośrednio we Włoszech.
 
 
 
Więcej informacji:
 
 
 
 

OFICJALNA MAPA OBOSTRZEŃ COVID-19 na terenie EU.


Zachęcamy do skorzystania z dostępnej oficjalnej mapy obostrzeń na terenie Europy.