Kwarantanna dla kierowców zawodowych

Data: 18.03.2020 r. Autor: LONTEX
W odpowiedzi na pojawiające się pytania z Państwa strony, dot. obowiązku kwarantanny w sytuacji kiedy dany kierowca powraca do kraju pojazdem osobowym w celu odbycia odpoczynku tygodniowego, informujemy, że przekroczenie granicy w taki sposób przez kierowcę zawodowego nie zwalnia go z obowiązku 14 dniowej kwarantanny. Takie stanowisko jest zgodne z informacją Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka z dnia 14 marca b.r.
 
Jednocześnie informujemy, że kwarantanna nie dotyczy również kierowców niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionych przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium RP, który legitymuje się świadectwem kierowcy.
 
Poniżej oryginalna treść informacji ministra infrastruktury:
 
 
Zasady zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców
14.03.2020
 
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
 
- Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na organizacji przewozu towarów w drogowym transporcie międzynarodowym mieli pełną wiedzę na temat obowiązujących od niedzieli 15 marca – mówi minister A. Adamczyk.
 
Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który legitymuje się świadectwem kierowcy.
 
Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy wyłącznie kierowców, którzy prowadzą pojazd samochodowy służący do przewozu towarów, zaś wykonywany przejazd bezpośrednio wiąże się z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku wyżej wymienionych towarów. Kierowcy zawodowi wracający do Polski samochodem osobowym np. w celu odebrania w kraju odpoczynku tygodniowego, nie są zwolnieni z odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny.
 
Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy również kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 
__________