Komunikat dotyczący nowych informacji wyświetlanych na ekranie urządzeń Toll-Collect

Data: 10.01.2018 r. Autor: LONTEX
W związku z pytaniami, które pojawiają się niemal codziennie, przedstawiamy komunikat dotyczący nowych informacji wyświetlanych na ekranie urządzeń Toll-Collect:
 
Od jesieni 2017 r. urządzenia pokładowe będą stopniowo przechodzić na centralny system poboru opłat drogowych. Nie będzie wyświetlana kwota opłaty drogowej i stosowany dotychczas powszechnie w Niemczech sygnał akustyczny pojawiający się w momencie przejazdu przez odcinek drogi. W przyszłości podczas jazdy na urządzeniu pokładowym będą wyświetlane trzy informacje:
 
  • liczba osi,
  • skrót DE, jeśli samochód ciężarowy znajduje się na obszarze Niemiec,
  • masa. Wyświetlane będzie, czy w urządzeniu pokładowym jest ustawiona dopuszczalna masa całkowita poniżej 7,5 t, czy większa/równa 7,5 t.
 
Nie będzie już wyświetlany aktualnie pokonywany odcinek, kwota pobranej za niego opłaty drogowej i łączna kwota opłat za daną trasę.
 
Klienci mogą sprawdzić pobrane kwoty opłaty drogowej na portalu klienta. Aktualna instrukcja obsługi urządzenia pokładowego jest dostępna w Centrum pobierania plików na stronie internetowej Toll Collect.