Karty warsztatowe drugiej generacji - komentarz do ostatniego komunikatu PWPW

Data: 08.03.2019 r. Autor: LONTEX

W związku z zawiłą sytuacją wyrabiania kart warsztatowych drugiej generacji oraz w odniesieniu do ostatniego komunikatu PWPW poprosiliśmy o komentarz sprawy Damiana Urbasia, kierownika sieci oddziałów serwisowych naszej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. 

 
"Nieubłaganie szybko zbliżamy się do daty 15.06.2019 r., która to wprowadza obowiązek instalacji tachografów inteligentnych we wszystkich pojazdach zarejestrowanych po tej dacie.
W związku z tym aktualnie działające serwisy tachografów będą musiały wyposażyć się w nowej generacji urządzenia diagnostyczne, które będą w pełni sprawdzać i kalibrować nowe tachografy.
Jednak nie to spędza nam sen z powiek, ponieważ część warsztatów ma już odpowiedni sprzęt. Pojawił się natomiast zupełnie inny problem - brak możliwości wyrobienia karty warsztatowej drugiej generacji (G2) w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
 
PWPW w swoim komunikacie z dnia 1.03.2019 roku informuje, że aktualnie karty są testowane w wyspecjalizowanym laboratorium w celu uzyskania świadectwa interoperacyjności. Komunikat ujawnia również zbliżoną datę produkcji kart - ma to być połowa kwietnia 2019 r.
Ustawodawca przewidział płynne przejście między kartami pierwszej generacji (G1), które działają w nowej generacji tachografów, ale dotyczy to jedynie kart:
- kierowcy,
- firmowej,
- kontrolnej.
 
Karty warsztatowe nie otrzymały takiej możliwości! Aby wykonać kalibrację smart tachografu, należy posiadać kartę warsztatową (G2). Mało tego - włożenie karty (G1) do tachografu nowej generacji może spowodować jej zablokowanie.
Realizacja postanowienia Komisji Europejskiej, opisana w Rozporządzeniu Wykonawczym 2016/799 (które to mówiło o tym, że Państwa członkowskie powinny być gotowe do wydawania kart warsztatowych drugiej generacji trzy miesiące przed datą wprowadzenia tachografu do użytku) będzie najwyraźniej niemożliwa. Wydawanie kart musiałoby się odbywać już od dnia 15.03.2019.
 
Musimy również pamiętać o tym, że technik tachografów cyfrowych zatrudniony w warsztacie X może posiadać tylko jedną kartę przypisaną do tego serwisu. Pojawiają się więc kolejne problemy związany z wymianą kart (G1): nowe wnioski, czas produkcji i przy tym wszystkim zachowanie ciągłości wykonywania badań tachografów w serwisie. Będzie to powodowało duże utrudnienia w obsłudze klientów.
 
Z informacji, jakie udało nam się uzyskać od producentów i dealerów różnych marek pojazdów, wynika, że samochody wyposażone w tachografy smart pojawią się na liniach produkcyjnych już wkrótce, ponieważ proces wytwórczy pojazdu od zamówienia do odbioru gotowego produktu, uzyskanie dokumentów związanych z leasingiem, rejestracją itp. może trwać kilka miesięcy.
Jeżeli do 15.06.2019 serwisy dealerskie oraz inne nie otrzymają nowych kart (G2), czeka nas paraliż związany z użytkowaniem nowo zakupionych pojazdów, ponieważ samochody bez ważnego badania tachografu nie mogą wykonywać przewozu drogowego.
 
Wiemy również, że inne Państwa członkowskie mają podobne problemy związane z wydawaniem nowych kart. Pozostaje nam jedynie trzymać kciuki, aby PWPW dotrzymało słowa i rozpoczęło wydawanie kart (G2) w połowie kwietnia."