KARA 2 tyś € za archiwalny odczyt z tachografu przekroczenia prędkości ciężarówką – czy to możliwe?

Data: 16.01.2020 r. Autor: LONTEX
Przekroczenia prędkości w ciężarówkach w założeniu powinny być ograniczone działającym ogranicznikiem prędkości montowanym obligatoryjnie we wszystkich ciężarówkach. Działanie ogranicznika prędkości opiera się o dane, jakie są pozyskiwane z tachografu - przyrządu rejestrującego prędkość w pojeździe. Tachograf oprócz funkcji rejestrujących czas pracy, ma również za zadanie rejestrować prędkość pojazdu z zachowaniem odpowiedniego błędu pomiarowego określonego w Rozporządzeniu 2016/799 na poziomie +/- 6 km/h. Błąd ten jest błędem eksploatacyjnym tzn. że został określony z uwzględnieniem zużycia opon, ich ciśnienia, co bezpośrednio wpływa na wartość odczytu prędkości.
 
Niestety kierowcy często zapominają, że tachograf cyfrowy rejestruje przekroczenie prędkości, które zostaje zarejestrowane jeśli pojazd porusza się z prędkością wyższą niż ta ustawiona w tachografie. Nowe tachografy oczywiście ostrzegają kierowcę 30 sek. przed rejestracją przekroczenia prędkości, dając mu możliwość uniknięcia pozostawienia rekordu zarejestrowanego przekroczenia w pamięci tachografu.
 
Jest to o tyle ważne, że coraz częściej zdarza się, że kierowcy są kontrolowani przez uprawnione służby, które nakładają na kierowcę oraz na firmę wysoką karę za to naruszenie. Pytanie czy takie działania służb kontroli były uzasadnione, jeśli powstawały na odcinku przekroczenia prędkości, na który w danym momencie nie stacjonował patrol. Możemy odnieść się tu do art. 97. § 1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w postępowaniu mandatowym. Według niego nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego jest możliwe w przypadku: schwytania sprawcy na gorącym uczynku lub bezpośrednio po; gdy stwierdzi się popełnienie wykroczenia pod nieobecność sprawcy, jednak nie ma wątpliwości co do sprawcy; wykroczenie zostanie potwierdzone za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu.
 
Należy pamiętać, że tachograf ma za zadanie zarejestrować w pamięci przekroczenie prędkości powyżej ustawionego progu, jeśli przekroczenie to będzie trwać więcej niż 1 minutę.
Doświadczenia, szczególnie te z zagranicy wskazują jednak na inny scenariusz postępowania niż opisane powyżej. Otóż włoska policja, końcem zeszłego roku nałożyła karę za przekroczenie prędkości na kwotę blisko 2 tyś € , które miało miejsce w innym kraju niż ten, w którym przeprowadzano kontrolę. Przepisy wewnątrzkrajowe nie pozostawiały możliwości odwołania się od tego naruszenia, co powinno szczególnie uczulić naszych przewoźników do przestrzegania przepisów związanych z rejestracją przekroczenia prędkości w tachografie. Powyższe wynikło z art. 142 n. 6 włoskiego kodeksu drogowego, który daje możliwość weryfikowania prędkości zapisanych na karcie kierowcy oraz przekroczeń prędkości zapisanych w pamięci tachografu.
 
Dodatkowo, przekroczenia prędkości, które miały miejsce poza terenem Włoch i zostały zarejestrowane w pamięci tachografu są brane pod uwagę przez policję włoską, która powołując się na art. 4 p. 3 Dyrektywy technicznej 2006/22/WE wskazuje, które elementy mogą być przedmiotem kontroli, a w szczególności określone przez załącznik I.p. 2), który mówi o przekroczeniach prędkości trwających ponad jedną minutę.
Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przez kierowców na komunikaty wyświetlane prze tachograf, związane ze zbliżającym się czasem rejestracji przekroczenia prędkości.