Honorowanie przez zagraniczne służby kontrolujące zmian do Rozporządzenia 561/2006

Data: 19.03.2020 r. Autor: LONTEX
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnoszącymi się do honorowania przez zagraniczne służby kontrolujące zmian do Rozporządzenia 561/2006 w zakresie wyłączeń art. 6-7 , wyjaśniamy, że zmiany te dotyczą tylko kierowców poruszających się po terenie RP. W przypadkach kontroli przez zagraniczne służby kontroli, np. przedłużonego czasu jazdy ciągłej z 4,5h do 5,5h, należy udowodnić, że norma wskazana w w/w rozporządzeniu UE, stanowiła odstępstwo na terenie RP. Potwierdzeniem takiego stanu są wpisy kraju rozpoczęcia/zakończenia zmiany. Dodatkowo, jeśli Państwo posiadają w naszej usłudze lokalizację pojazdów Lontex Telematics, mogą Państwo również polecić kierowcy okazanie przy użyciu smartphona zilustrowanej historii jego pracy na terenie RP.
 
Podobne lub te same zmiany zostały wprowadzone w krajach tj.: Czechy, Dania, Hiszpania, Szwecja, Norwegia, UK.
 
 ____
Przeczytaj także wpis z dnia 30.03.2020, w którym wyjaśniamy, że odstępstwo to dotyczy wszystkich kierowców wykonujących krajowy transport drogowy.