FRANCJA: Godzina policyjna, zaświadczenia i informacje dla kierowców jadących od strony Wlk. Bryt.

Data: 28.01.2021 r.

GODZINA POLICYJNA WE FRANCJI + ZAŚWIADCZENIA DLA KIEROWCY

 
Informujemy, że na terenie całej Francji został zmieniony czas obowiązywania godziny policyjnej. Aktualnie, godzina policyjna obowiązuje od 18.00 godz. do 6.00 godz.
 
Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępniło również aktualne zaświadczenia, jakie musza posiadać kierowcy, którzy wykonują przewozy na terenie Francji (w tym także tranzyt) muszą posiadać przy sobie dokumenty:
 
 
Poniżej znajdują się aktualnie obowiązujące certyfikaty wraz z tłumaczeniem, tj.:
W czasie przerw lub w przypadku zakupów np. w supermarkecie, kierowca powinien również wypełnić w Internecie imienne zaświadczenie o odbytej podróży, niezależnie od wykonywanej przez niego pracy.
 
 
UWAGA : Kierowcy prowadzący działalność na własny rachunek powinni posiadać wypełnione Międzynarodowe świadectwo podróży.
Dodatkowo niezbędne jest posiadanie dokumentu uzasadniającego skorzystanie wyjątku z zakazu przemieszczania się, np. Wypis Z CEIDG oraz dokumenty przewozowe.
 
 
Zaświadczenia są dostępne w różnych formatach (w tym zgłoszenia online), na stronie:
 
 
 
 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW WJEŻDŻAJACYCH DO FRANCJI Z WIELKIEJ BRYTANII

 
Poniżej przekazujemy kolejny formularz „covidowy”, który został przeznaczony dla osób wjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Francji (w załączeniu folder WB_FR Covid). Podróżni, w tym między innymi kierowcy w transporcie towarów, będą proszeni o przedstawienie wypełnionej deklaracji dotyczącej braku symptomów COVID-19 lub kontaktu z osobami zarażonymi oraz oświadczenie uzasadniające podróż.
 
Druki należy przekazać kierowcom w formie papierowej z wytycznymi jak mają je wypełnić. Druk jest deklaracją indywidualną, wypełniają ją sami kierowcy.
 
Przesłana deklaracja powinna być również dostępna przed przekroczeniem granicy na terenie Wielkiej Brytanii.
 
Na teren Zjednoczonego Królestwa można nadal wjechać po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza lokalizacyjnego, który znajduje się pod linkiem:
 
Formularz należy wypełnić z wyprzedzeniem 48 godzin przed wjazdem do UK i należy okazać wersję cyfrową lub drukowaną formularza po przybyciu na granicę Wielkiej Brytanii.
 
Kierowcy w transporcie towarów nie są objęci obowiązkiem wykonania testu na obecność koronawirusa przed wjazdem do Wielkiej Brytanii.
 
W trakcie powrotu z terytorium Wielkiej Brytanii przez Francję, warunkiem przekroczenia granicy jest przedstawienie negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa. Musi on być wykonany co najwyżej 72 godziny przed przekroczeniem granicy. W przypadku braku testu PCR będą akceptowane testy genetyczne wrażliwe na wariant VUI-2020-12-01. Na tą chwilę w pobliżu przejść kierowcy są nadal poddawani bezpłatnym testom na obecność koronawirusa.
 
 
Przypominamy, że niezastosowanie się do tych środków skutkuje:
Pierwsza sankcja: grzywna w wysokości 135 euro, podwyższona do 375 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku sporu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)
W przypadku kolejnego wykroczenia w ciągu 15 dni: grzywna w wysokości 200 euro podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub braku sporu w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)
Po 3 wykroczeniach w ciągu 30 dni: grzywna w wysokości 3750 euro i 6 miesięcy pozbawienia wolności.