Deklaracja kierowcy przy wjeździe na teren Włoch

Data: 21.04.2020 r. Autor: LONTEX
Aktualizujemy w wymaganą deklarację, która musi zostać wypełniona przez kierowcę przy wjeździe na teren Włoch. Formularz musi być wypełniony w wersji włoskiej. Załączamy instrukcję jak to zrobić. 
 
Poniżej znajduje się link do strony z adresami na jakie należy drogą elektroniczną wysyłać zawiadomienie do włoskiego ASL/USSL (odpowiednik polskiego SANEPID—u) przy wjeździe do Włoch. Jednostka ASL/USSL musi odpowiadać miejscu przekroczenia granicy.
 
 
Adres do Bolzano przy przekroczeniu granicy w Brennero: coronavirus@sabes.it 
Ten ostatni adres najprawdopodobniej ulegnie zmianie.
 
Proszę pamiętać, iż kierowca musi zgłosić swój wjazd do Włoch do ASL/USSL wysyłając drogą elektroniczną załączone oświadczenie. Kierowca może przebywać na terenie Włoch nie dłużej niż 72 godziny, które mogą zostać przedłużone na kolejne 48 godzin w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Przy przedłużeniu okresu przebywania na terenie Włoch o kolejne 48 godzin należy wypełnić kolejne oświadczenie i wysłać je do tego samego ASL/USSL. Kierowca cały czas musi mieć przy sobie wyżej wskazane wypełnione oświadczenia.
 
Powyższe przepisy obowiązują do 4 maja 2020.
 
---------
 
ZAŁĄCZNIKI: