Akty wykonawcze do Ustawy o tachografach

Data: 24.07.2018 r. Autor: LONTEX
Szanowni Państwo,
 
na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty dwóch rozporządzeń.
Są to akty wykonawcze do Ustawy o tachografach, która oczekuje na podpis Prezydenta RP:
 
 
 oraz
 
 
 
Zapraszamy do analizy projektów.
 

 
Jednocześnie chcemy zwrócić Państwa uwagę, w szczególności na projekt rozporządzenia w sprawie badań tachografów przeprowadzanych na zlecenie służb kontrolnych.
 
Treść tabeli, mówiących o wysokości opłat za prowadzenie tych czynności, w sposób znaczący różni się od treści zawartej w poprzednim projekcie, przedstawionym
 
 
Obecnie proponowane stawki są za niskie i nie wyczerpują wszystkich czynności związanych szczególnie z dostosowaniem tachografu do obowiązujących wymagań.
 
Proponujemy, aby wysyłali Państwo w tej sprawie pisma do Rządowego Centrum Legislacji, bowiem Ustawa wprowadza obowiązek wykonywania tego typu badań przez każdy warsztat, który posiada zezwolenie wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar.